ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله حلب نو

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/09/06

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

9,500

9,500

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

9,900

9,900

01/09/05

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

10,800

10,800

01/09/05

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

10,600

10,600

01/09/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

01/09/02

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

9,300

9,300

01/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,750

10,750

01/09/01

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,000

10,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,500

9,500

01/08/27

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

11,400

11,400

01/08/21

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

01/08/14

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

11,500

11,500

01/08/07

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

10,800

10,800

01/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

8,000

8,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

8,200

8,200

01/06/19

مشاهده

بنگاه شکارچی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/06/07

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

8,000

8,000

01/05/28

مشاهده

بنگاه حبیبی

تهران - ورامین

تهران

10,000

10,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/05/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

7,800

7,800

01/05/08

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

9,000

9,000

01/05/05

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/04/14

مشاهده

بنگاه ضایعات خورشیدوند

لرستان - خرم آباد

لرستان

12,000

12,000

01/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات حبیبی

کردستان - سنندج

کردستان

11,000

11,000

01/02/14

مشاهده