ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

فله حلب نو

فله حلب نو

تاریخ بروزرسانی : 02/12/08

میانگین خرده بار: 15,820

میانگین عمده بار: 16,720

ورق حلب یا قلع اندود که از آنها در ساخت قوطی های حلب استفاده می شود،، عمل معکوس گالوانیزه انجام می‌شود. در حلب ، بر روی آهن پوشش قلع بکار رفته است و در پوشش دهی عملیاتی معکوس آهن گالوانیزه انجام می‌شود. چون آهن فلزی فعالتر از قلع است و پتانسیل احیاء قلع بیشتر از آهن است و به عنوان کاتد در حلبی به کار می‌رود و آهن آند می‌شود. البته در صورتی که پوشش قلع بشکند، خوردگی و زنگ زدگی آهن در زیر این پوشش پیش می‌رود. ضایعات حلب نو در کارگاه ها و کارخانجاتی که محصولاتی همچون قوطی های روغن جامد، قوطی های نگهداری پنیر و بسیاری از قوطی های نگهداری مواد غذایی را با استفاده از ورق های حلب تولید می کنند بوجود می آید، در واقع ضایعات حلب نو، اضافات ناشی از تولید می باشد.

بیشتر

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر