ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات فله حلب نو

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

12,550

12,550

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

10,000

10,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

12,600

12,600

01/03/04

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

13,400

13,400

01/03/04

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

13,300

13,300

01/03/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,500

12,500

01/03/04

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

01/03/03

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

11,800

11,800

01/03/03

مشاهده

ذوب آهن سپهر شرق

آذربایجان شرقی - عجب شیر

آذربایجان شرقی

12,150

12,150

01/03/03

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

13,000

13,000

01/03/03

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

12,700

12,700

01/03/02

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/03/02

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

13,400

13,400

01/03/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

11,400

11,400

01/03/02

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

8,000

8,000

01/03/01

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

12,700

12,700

01/03/01

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

10,500

10,500

01/02/31

مشاهده

بنگاه ضایعات خورشیدوند

لرستان - خرم آباد

لرستان

12,200

12,200

01/02/30

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

13,500

13,500

01/02/22

مشاهده

بنگاه ضایعات حبیبی

کردستان - سنندج

کردستان

11,000

11,000

01/02/14

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

10,400

10,400

01/02/11

مشاهده

بنگاه شکارچی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/02/04

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

14,000

14,000

01/02/02

مشاهده

بنگاه حبیبی

تهران - ورامین

تهران

12,000

12,000

01/02/01

مشاهده