ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله حلب نو

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,500

15,500

02/01/03

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,000

12,000

02/01/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

15,450

15,450

01/12/27

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

11,900

11,900

01/12/25

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,500

11,500

01/12/24

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

13,800

13,800

01/12/24

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

14,800

14,800

01/12/23

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

13,900

13,900

01/12/21

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه آهن آلات فتاحی

مرکزی - ساوه

مرکزی

14,100

14,100

01/12/17

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

15,400

15,400

01/11/26

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

14,400

14,400

01/11/21

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/11/21

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه ضایعات حبیبی

کردستان - سنندج

کردستان

12,000

12,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

9,500

9,500

01/11/09

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

12,500

12,500

01/11/06

مشاهده

بنگاه باقری

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/11/02

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

13,500

13,500

01/10/30

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

13,150

13,150

01/10/03

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

01/08/14

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

11,500

11,500

01/08/07

مشاهده

بنگاه هادی

تهران - تهران

تهران

10,800

10,800

01/07/27

مشاهده