ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن سبک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

9,400

9,400

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,500

9,500

00/08/06

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

8,800

8,800

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,600

9,600

00/08/06

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

9,800

9,800

00/08/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

9,800

9,800

00/08/05

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

9,500

9,500

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

11,050

11,050

00/08/05

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

9,100

9,100

00/08/05

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,800

8,800

00/08/05

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

9,500

9,500

00/08/05

مشاهده

صنایع فولاد اهواز

خوزستان - اهواز

خوزستان

7,980

7,980

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

10,300

10,300

00/08/05

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

00/08/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

00/08/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه فلزات سید

تهران - تهران

تهران

10,400

10,400

00/08/05

مشاهده

بنگاه حسن هاشمی

یزد - یزد

یزد

9,000

9,000

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,000

9,000

00/08/04

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,700

10,700

00/08/04

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

9,000

9,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

9,500

9,500

00/08/04

مشاهده

بنگاه امینی پور

قم - قم

قم

9,700

9,700

00/08/04

مشاهده