ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن سبک

بنگاه آراد

قم - قم

قم

10,500

10,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

14,800

14,800

02/07/05

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/07/05

مشاهده

انبار منتظریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

12,700

12,700

02/07/05

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

10,700

10,700

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

13,800

13,800

02/07/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات بیات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

13,000

13,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,800

12,800

02/07/04

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

13,000

13,000

02/07/04

مشاهده

رایکو فولاد

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

02/07/04

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

13,800

13,800

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,100

14,100

02/07/04

مشاهده

فلزات رنگی گوزل آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,300

11,300

02/07/04

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

12,000

12,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات درخشان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,500

13,500

02/07/04

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

02/07/04

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

13,600

13,600

02/07/03

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

13,000

13,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

11,000

11,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

02/07/03

مشاهده