ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن سبک

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

9,200

9,200

01/07/09

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

7,500

7,500

01/07/09

مشاهده

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

10,250

10,250

01/07/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

7,500

7,500

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,100

10,100

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

01/07/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

8,800

8,800

01/07/08

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,500

8,500

01/07/08

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

9,700

9,700

01/07/08

مشاهده

بنگاه سخی بختیاری

فارس - کازرون

فارس

8,500

8,500

01/07/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

8,700

8,700

01/07/07

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

8,700

8,700

01/07/07

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,510

9,510

01/07/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

8,500

8,500

01/07/07

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/07/07

مشاهده

برادران حرمتکیش

قم - قم

قم

8,600

8,600

01/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات جعفری

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

8,700

8,700

01/07/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/07/06

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

9,000

9,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

7,800

7,800

01/07/06

مشاهده

آرین کارتن

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

01/07/06

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

اصفهان

9,550

9,550

01/07/06

مشاهده