ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرسی خودرو

صنایع فولاد اهواز

خوزستان - اهواز

خوزستان

10,130

10,130

01/09/14

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

7,950

7,950

01/09/14

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,500

8,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,000

10,000

01/09/12

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

10,300

10,300

01/09/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

01/09/09

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

9,000

9,000

01/09/09

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

9,200

9,200

01/09/09

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,900

8,900

01/09/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

01/09/06

مشاهده

حاجی حسنی داودی

زنجان - ابهر

زنجان

8,250

8,250

01/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/04/30

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,200

11,200

01/04/27

مشاهده

پیمانکاری آذر دمیر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

12,000

12,000

01/04/15

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,500

10,500

01/04/04

مشاهده

بازرگانی و پیمانکاری مردانی

قزوین - قزوین

قزوین

10,500

10,500

01/04/03

مشاهده

بنگاه ضایعات علوی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/04/03

مشاهده

بنگاه ضایعات خورشیدوند

لرستان - خرم آباد

لرستان

11,800

11,800

01/03/06

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

10,000

10,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه ضایعاتی راد

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

00/11/23

مشاهده

پیمانکاری بهرام

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,400

7,400

00/11/05

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/10/26

مشاهده

فوکاصنعت صبا (2)

زنجان - زنجان

زنجان

10,100

10,100

00/10/09

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

10,700

10,700

00/08/18

مشاهده