ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

پرسی خودرو

پرسی خودرو

تاریخ بروزرسانی : 03/04/05

میانگین خرده بار: 14,000

میانگین عمده بار: 15,500

خودرو های فرسوده و از رده خارج شده را برای اسقاط به مراکز بازیافت خودرو ارسال می کنند. در این مراکز تمام بخش های فلزی و الکتریکی و همچنین بخش‌های پارچه‌ای و پلاستیکی بدنه خودرو را به صورت کامل خارج کرده و سپس توسط دستگاه های بزرگ پرس فلزات به باکس های مکعبی شکل تبدیل می کنند و به آن پرسی خودرو گفته می شود. معمولا این ضایعات به کارخانه‌هایی که کوره‌های قوسی با دهانه بزرگ دارند، ارسال می شوند‌

بیشتر

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر