ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات پرسی خودرو

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,800

10,800

01/02/27

مشاهده

صنایع فولاد اهواز

خوزستان - اهواز

خوزستان

12,040

12,040

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,000

11,000

01/02/27

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

10,700

10,700

01/02/26

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,600

11,600

01/02/25

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

11,800

11,800

01/02/25

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

11,700

11,700

01/02/25

مشاهده

بنگاه ضایعات علوی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,500

11,500

01/02/25

مشاهده

بنگاه ضایعات خورشیدوند

لرستان - خرم آباد

لرستان

12,000

12,000

01/02/24

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

11,600

11,600

01/02/21

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/02/17

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

9,500

9,500

01/02/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

11,300

11,300

01/02/10

مشاهده

پیمانکاری آذر دمیر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,600

11,600

01/02/08

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

11,000

11,000

01/01/27

مشاهده

حاجی حسنی داودی

زنجان - ابهر

زنجان

11,200

11,200

01/01/16

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

9,500

9,500

00/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی راد

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

00/11/23

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

اصفهان

11,350

11,350

00/11/13

مشاهده

پیمانکاری بهرام

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,400

7,400

00/11/05

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/10/26

مشاهده

پیمانکاری ديدبان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,100

11,100

00/10/24

مشاهده

فوکاصنعت صبا (2)

زنجان - زنجان

زنجان

10,100

10,100

00/10/09

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

10,700

10,700

00/08/18

مشاهده