ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرسی خودرو

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,500

9,500

00/08/06

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

9,000

9,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,300

9,300

00/08/06

مشاهده

صنایع فولاد اهواز

خوزستان - اهواز

خوزستان

9,920

9,920

00/08/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,000

9,000

00/08/04

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,700

10,700

00/08/04

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

10,800

10,800

00/08/04

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

10,800

10,800

00/08/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,200

10,200

00/08/03

مشاهده

بازرگانی و پیمانکاری مردانی

قزوین - قزوین

قزوین

9,300

9,300

00/07/28

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,250

10,250

00/07/28

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

9,800

9,800

00/07/28

مشاهده

پیمانکاری بهرام

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,000

10,000

00/07/19

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

9,000

9,000

00/07/19

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

8,200

8,200

00/07/08

مشاهده

بورس فلزات قاسمی

تهران - تهران

تهران

9,700

9,700

00/06/18

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,000

10,000

00/06/09

مشاهده

فوکاصنعت صبا (2)

زنجان - زنجان

زنجان

10,050

10,050

00/06/01

مشاهده

پیمانکاری آذر دمیر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,400

10,400

00/05/22

مشاهده

بنگاه ضایعات افتخار

خوزستان - اهواز

خوزستان

9,500

9,500

00/03/16

مشاهده

مرکز ضایعات اسلامشهر

تهران - اسلامشهر

تهران

8,300

8,300

00/03/05

مشاهده

بنگاه عسگر جعفری

تهران - ملارد

تهران

8,500

8,500

99/11/24

مشاهده

حاجی حسنی داودی

زنجان - ابهر

زنجان

7,800

7,800

99/11/15

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,600

7,600

99/11/09

مشاهده