ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرسی خودرو

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,200

14,200

02/07/04

مشاهده

فولاد سهند آذر آسیا (تیکمه داش)

آذربایجان شرقی - بستان آباد

آذربایجان شرقی

13,700

13,700

02/07/03

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

02/07/01

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,950

13,950

02/06/31

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

13,700

13,700

02/06/29

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

13,700

13,700

02/06/27

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,000

11,000

02/06/24

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

02/05/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

02/05/15

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

13,400

13,400

01/11/21

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,400

13,400

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعات علوی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/11/02

مشاهده

حاجی حسنی داودی

زنجان - ابهر

زنجان

8,250

8,250

01/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/04/30

مشاهده

بازرگانی و پیمانکاری مردانی

قزوین - قزوین

قزوین

10,500

10,500

01/04/03

مشاهده

بنگاه ضایعات خورشیدوند

لرستان - خرم آباد

لرستان

11,800

11,800

01/03/06

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

10,000

10,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه ضایعاتی راد

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

00/11/23

مشاهده

پیمانکاری بهرام

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,400

7,400

00/11/05

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/10/26

مشاهده

پیمانکاری ديدبان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,100

11,100

00/10/24

مشاهده

فوکاصنعت صبا (2)

زنجان - زنجان

زنجان

10,100

10,100

00/10/09

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

10,700

10,700

00/08/18

مشاهده

پیمانکاری قادری

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

8,500

8,500

00/08/12

مشاهده

شرکت فراور فولاد آریا

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

6,000

6,000

99/04/31

مشاهده