ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن آلیاژی

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

01/07/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

8,300

8,300

01/07/09

مشاهده

بنگاه آتش اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

01/07/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

8,700

8,700

01/07/07

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

8,800

8,800

01/07/07

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,460

9,460

01/07/07

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

7,850

7,850

01/07/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

8,500

8,500

01/07/07

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

اصفهان

8,000

8,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,000

9,000

01/07/06

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

8,700

8,700

01/07/06

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

7,500

7,500

01/07/05

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

8,700

8,700

01/07/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

01/07/04

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

8,750

8,750

01/07/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

7,500

7,500

01/07/03

مشاهده

مجتمع فولاد سامان یزد

یزد - یزد

یزد

8,250

8,250

01/06/29

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

10,000

10,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/06/27

مشاهده

بنگاه برادران خلیلی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

8,000

8,000

01/06/27

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

البرز

8,500

8,500

01/06/24

مشاهده

بنگاه ضایعات اصفهان

اصفهان - برخوار

اصفهان

8,500

8,500

01/06/23

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

8,200

8,200

01/06/19

مشاهده

بنگاه اروم ضایعات

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

6,500

6,500

01/06/18

مشاهده

بنگاه اسماعیلی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

9,000

9,000

01/06/02

مشاهده