ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن آلیاژی

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

11,450

11,450

01/11/15

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,500

10,500

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

11,200

11,200

01/11/15

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,400

13,400

01/11/14

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/11/14

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,700

12,700

01/11/13

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,500

9,500

01/11/13

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

11,600

11,600

01/11/13

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

11,200

11,200

01/11/13

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

11,000

11,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم ضایعات

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

7,000

7,000

01/11/12

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

11,450

11,450

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

11,500

11,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,500

10,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات اصفهان

اصفهان - برخوار

اصفهان

10,500

10,500

01/11/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

01/11/11

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,950

11,950

01/11/11

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,500

13,500

01/11/11

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,000

11,000

01/11/10

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

11,200

11,200

01/11/10

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

01/11/09

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

11,500

11,500

01/11/09

مشاهده