ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن آلیاژی

بنگاه ضایعات اصفهان

اصفهان - برخوار

اصفهان

11,500

11,500

02/09/20

مشاهده

شرکت فراور فولاد زنده رود

اصفهان - مبارکه

اصفهان

12,500

12,500

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

13,100

13,100

02/09/20

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/09/19

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

14,000

14,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

13,500

13,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

13,000

13,000

02/09/19

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

12,600

12,600

02/09/19

مشاهده

بنگاه آهن آلات جهانشاهلو

البرز - نظرآباد

البرز

13,000

13,000

02/09/19

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه فلزات معمری

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

10,000

10,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

02/09/17

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

13,800

13,800

02/09/16

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,000

13,000

02/09/15

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

12,800

12,800

02/09/15

مشاهده

بنگاه فلزات بهمنی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/09/15

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,250

13,250

02/09/13

مشاهده

فلزات رنگی سلمانی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

12,200

12,200

02/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات اسفندیاری

کرمان - جیرفت

کرمان

11,300

11,300

02/09/12

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

11,500

11,500

02/09/12

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,000

11,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

02/09/06

مشاهده