ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن آلیاژی

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

02/03/16

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,000

10,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه برادران خلیلی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

12,000

12,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

12,500

12,500

02/03/14

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,000

11,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

12,500

12,500

02/03/14

مشاهده

بتا ذوب

تهران - ری

تهران

14,800

14,800

02/03/13

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,500

13,500

02/03/11

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه شهسواری

تهران - ملارد

تهران

11,300

11,300

02/03/10

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,200

14,200

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

15,500

15,500

02/03/10

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/03/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

14,500

14,500

02/03/07

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

12,500

12,500

02/03/06

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

14,400

14,400

02/03/06

مشاهده

فولاد اسپریس ساوه

مرکزی - ساوه

مرکزی

15,000

15,000

02/03/03

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

14,800

14,800

02/03/02

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,700

14,700

02/02/29

مشاهده