نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن و چدن
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
98/06/29
تهران
98/06/28
فارس
98/06/28
فارس
98/06/28
تهران
98/06/28
اصفهان
98/06/28
همدان
98/06/28
تهران
98/06/28
خراسان رضوی
98/06/28
اصفهان
98/06/28
قزوین
98/06/27
خراسان رضوی
98/06/27
تهران
98/06/27
اصفهان
98/06/27
اصفهان
98/06/27
اصفهان
98/06/27
فارس
98/06/27
همدان
98/06/27
تهران
98/06/27
اصفهان
98/06/26
خراسان رضوی
98/06/26
قیمت های خرید ضایعات آهن و چدن
در بازه زمانی 98/6/26 تا 98/6/29
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
2,900
3,040
2,770
3,000
2,570
2,910
2,480
2,860
2,460
2,860
2,740
2,900
2,620
2,750
2,590
2,700
2,810
2,920
2,550
2,700
2,970
3,200
2,640
2,800
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی