نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن و چدن
نام مرکز
استان
بروزرسانی
فارس
98/04/31
اصفهان
98/04/30
مازندران
98/04/30
همدان
98/04/30
فارس
98/04/30
گیلان
98/04/30
مازندران
98/04/30
اصفهان
98/04/30
خراسان رضوی
98/04/29
قزوین
98/04/29
فارس
98/04/29
اصفهان
98/04/29
تهران
98/04/29
تهران
98/04/29
اصفهان
98/04/29
اصفهان
98/04/29
اصفهان
98/04/28
اصفهان
98/04/28
خراسان رضوی
98/04/27
همدان
98/04/27
بوشهر
98/04/27
کرمانشاه
98/04/27
قیمت های خرید ضایعات آهن و چدن
در بازه زمانی 98/4/28 تا 98/4/31
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
2,700
2,930
2,500
2,800
2,330
2,600
2,290
2,550
2,220
2,650
2,460
2,800
2,440
2,500
2,350
2,400
2,750
2,750
2,150
2,300
2,840
3,200
2,430
2,550
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی