نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن و چدن
نام مرکز
استان
به روزرسانی
اصفهان
98/03/02
خوزستان
98/03/01
همدان
98/03/01
همدان
98/03/01
خراسان رضوی
98/03/01
فارس
98/03/01
تهران
98/03/01
فارس
98/02/31
فارس
98/02/31
همدان
98/02/31
فارس
98/03/01
تهران
98/02/31
اصفهان
98/02/31
تهران
98/02/30
خراسان رضوی
98/02/30
قزوین
98/02/30
کرمانشاه
98/02/30
اصفهان
98/02/29
اصفهان
98/02/29
قیمت های خرید ضایعات آهن و چدن
در بازه زمانی 98/2/30 تا 98/3/2
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
2,890
3,100
2,670
3,000
2,580
2,830
2,590
2,930
2,560
2,750
2,760
3,080
2,550
2,600
2,600
2,600
2,850
3,150
2,180
2,300
2,980
3,100
2,330
2,450
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی