ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آهن و چدن

نام مرکز
بروزرسانی

انبار یاران

گیلان - رشت

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

00/08/03

مشاهده

پرس حسینی

تهران - رباط کریم

00/08/03

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

00/08/03

مشاهده

ذوب فلزات علوی

مرکزی - اراک

00/08/03

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

00/08/03

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

00/08/03

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

00/08/03

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

00/08/03

مشاهده

فولاد کویر دامغان

سمنان - دامغان

00/08/03

مشاهده

ذوب بیستون کرمانشاه

کرمانشاه - کرمانشاه

00/08/03

مشاهده

بنگاه سرخ آبادی

خراسان رضوی - تایباد

00/08/03

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

00/08/03

مشاهده

بنگاه امیر

تهران - تهران

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

00/08/03

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

00/08/03

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

00/08/03

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

00/08/03

مشاهده

انبار فزمی گروپ

تهران - تهران

00/08/03

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

00/08/03

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

00/08/03

مشاهده