نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت های ضایعات فلزی
جدیدترین قیمت های ضایعات آهن و چدن
نام مرکز
استان
بروزرسانی
اصفهان
99/12/12
خراسان رضوی
99/12/12
اصفهان
99/12/12
اصفهان
99/12/12
اصفهان
99/12/12
تهران
99/12/12
تهران
99/12/12
جدیدترین قیمت های ضایعات آلومینیوم
نام مرکز
استان
بروزرسانی
اصفهان
99/12/12
تهران
99/12/12
خوزستان
99/12/12
اصفهان
99/12/12
تهران
99/12/12
اصفهان
99/12/12
جدیدترین قیمت های ضایعات مس و برنج
نام مرکز
استان
بروزرسانی
اصفهان
99/12/12
تهران
99/12/12
خوزستان
99/12/12
اصفهان
99/12/12
اصفهان
99/12/12
تهران
99/12/12
جدیدترین قیمت های ضایعات سرب و روی
نام مرکز
استان
بروزرسانی
اصفهان
99/12/12
تهران
99/12/12
خوزستان
99/12/12
اصفهان
99/12/12
اصفهان
99/12/12
تهران
99/12/12
تهران
99/12/12
جدیدترین قیمت های ضایعات استیل و فلزات دیگر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
99/12/12
اصفهان
99/12/12
اصفهان
99/12/12
تهران
99/12/12
اصفهان
99/12/12
تهران
99/12/12
جدیدترین قیمت های ضایعات غیرفلزی
جدیدترین قیمت های ضایعات پلاستیک و پلیمر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
99/12/12
خراسان رضوی
99/12/12
اصفهان
99/12/12
اصفهان
99/12/12
تهران
99/12/12
خراسان رضوی
99/12/12
تهران
99/12/12
جدیدترین قیمت های ضایعات لاستیک
نام مرکز
استان
بروزرسانی
خراسان شمالی
99/12/02
البرز
99/11/27
تهران
99/10/01
تهران
97/07/10
جدیدترین قیمت های ضایعات کاغذ و کارتن
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
99/12/12
اصفهان
99/12/12
تهران
99/12/12
تهران
99/12/12
خراسان رضوی
99/12/12
اصفهان
99/12/12
اصفهان
99/12/12
تهران
99/12/12
تهران
99/12/12
جدیدترین قیمت های ضایعات شیشه
نام مرکز
استان
بروزرسانی
اصفهان
99/12/12
قزوین
99/12/12
فارس
99/12/11
تهران
99/12/09
البرز
99/12/07
گیلان
99/12/06
فارس
99/12/05
جدیدترین قیمت های ضایعات چوب و تخته
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
99/12/09
بوشهر
99/12/08
خوزستان
99/12/05
یزد
99/11/12
لرستان
98/11/29
اصفهان
98/10/21
خوزستان
98/08/23
جدیدترین قیمت های ضایعات الکتریکی/ الکترونیکی
جدیدترین قیمت های ضایعات باتری / UPS
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
99/12/12
اصفهان
99/12/12
اصفهان
99/12/12
تهران
99/12/12
فارس
99/12/12
اصفهان
99/12/12
کهکیلویه و بویر احمد
99/12/12
جدیدترین قیمت های ضایعات کامپیوتری / موبایلی
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
99/12/12
اصفهان
99/12/12
خراسان رضوی
99/12/12
تهران
99/12/12
آذربایجان شرقی
99/12/11
جدیدترین قیمت های محصولات فلزی
جدیدترین قیمت های محصولات فولاد و چدن
نام مرکز
استان
بروزرسانی
جدیدترین قیمت های محصولات آلومینیوم
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
99/12/12
اصفهان
99/12/11
تهران
99/12/09
اصفهان
99/12/09
مرکزی
99/11/19
جدیدترین قیمت های محصولات سرب و روی
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
99/11/19
زنجان
99/08/07
مرکزی
99/06/05
تهران
99/04/30
قم
98/09/13
تهران
98/07/16
آذربایجان شرقی
97/04/03
جدیدترین قیمت های محصولات استیل و فلزات دیگر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
گیلان
98/09/30
جدیدترین قیمت های محصولات غیرفلزی
جدیدترین قیمت های محصولات پلاستیک و پلیمر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
خراسان رضوی
99/12/12
اصفهان
99/12/12
آذربایجان غربی
99/12/12
مازندران
99/12/12
مازندران
99/12/11
تهران
99/12/11
مازندران
99/12/11
اصفهان
99/12/10
جدیدترین قیمت های محصولات لاستیک
نام مرکز
استان
بروزرسانی
فارس
99/12/09
خراسان شمالی
99/12/05
تهران
99/12/04
زنجان
99/12/03
خراسان شمالی
99/12/02
البرز
99/11/27
گیلان
99/10/13
خراسان رضوی
99/07/24
اصفهان
99/06/11
جدیدترین قیمت های محصولات کاغذ و کارتن
نام مرکز
استان
بروزرسانی
اصفهان
97/04/25
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی