قیمت ضایعات استیل و فلزات دیگر

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات استیل و فلزات دیگر در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/7/24 تا 98/7/27
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
8,910
10,000
15,690
17,000
5,420
6,000
5,800
6,800
6,130
7,300
70,000
70,000
77,500
80,000
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات استیل و فلزات دیگر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
تهران
98/07/26
تهران
98/07/26
زنجان
98/07/26
فارس
98/07/26
تهران
98/07/25
تهران
98/07/25
تهران
98/07/24
همدان
98/07/24
بوشهر
98/07/24
اصفهان
98/07/23
تهران
98/07/23
مرکزی
98/07/23
تهران
98/07/23
تهران
98/07/23
تهران
98/07/23
تهران
98/07/22
اصفهان
98/07/22
تهران
98/07/22
اصفهان
98/07/22
تهران
98/07/21
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی