قیمت ضایعات کامپیوتری / موبایلی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات کامپیوتری / موبایلی در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/7/24 تا 98/7/27
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
403,330
420,000
228,000
250,000
20,430
24,000
80,000
90,000
271,000
275,000
13,000
14,000
3,400
4,000
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات کامپیوتری / موبایلی
نام مرکز
استان
بروزرسانی
همدان
98/07/26
تهران
98/07/26
اصفهان
98/07/26
فارس
98/07/26
اصفهان
98/07/24
تهران
98/07/24
تهران
98/07/24
تهران
98/07/21
تهران
98/07/19
اصفهان
98/07/16
تهران
98/07/12
زنجان
98/07/01
آذربایجان شرقی
98/06/28
سمنان
98/06/20
آذربایجان شرقی
98/06/13
تهران
98/06/07
تهران
98/06/06
تهران
98/05/08
آذربایجان شرقی
98/05/06
تهران
98/04/26
تهران
98/04/15
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی