قیمت ضایعات غیرفلزی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات پلاستیک و پلیمر در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/7/24 تا 98/7/27
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
10,750
11,000
5,600
6,200
5,350
5,500
6,000
6,500
3,700
4,200
3,440
3,700
4,170
4,300
4,120
4,300
4,120
4,300
4,270
4,500
4,550
5,500
3,250
3,500
4,980
5,500
4,500
5,000
3,260
3,800
3,400
3,800
2,650
2,900
قیمت خرید ضایعات لاستیک در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/7/24 تا 98/7/27
قیمت خرید ضایعات کاغذ و کارتن در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/7/24 تا 98/7/27
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
1,420
1,600
1,640
1,800
3,940
5,000
2,000
2,000
3,580
4,000
قیمت خرید ضایعات شیشه در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/7/24 تا 98/7/27
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
قیمت خرید ضایعات چوب و تخته در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/7/24 تا 98/7/27
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی