قیمت ضایعات فلزی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات آهن و چدن در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/7/24 تا 98/7/27
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
2,890
3,050
2,720
2,920
2,590
2,750
2,490
2,700
2,410
2,850
2,720
2,910
2,630
2,750
2,550
2,700
2,670
2,910
2,540
2,750
3,010
3,200
2,400
2,700
قیمت خرید ضایعات آلومینیوم در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/7/24 تا 98/7/27
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
16,440
17,200
18,860
20,000
10,690
12,100
16,730
17,700
16,690
17,700
قیمت خرید ضایعات مس و برنج در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/7/24 تا 98/7/27
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
59,980
62,000
59,580
62,000
56,730
60,000
54,040
57,500
54,710
60,000
52,450
56,000
46,710
47,000
42,820
45,000
41,890
45,000
42,470
44,500
40,950
44,000
35,460
38,000
41,500
42,000
قیمت خرید ضایعات سرب و روی در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/7/24 تا 98/7/27
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
14,720
16,000
قیمت خرید ضایعات استیل و فلزات دیگر در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/7/24 تا 98/7/27
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
8,910
10,000
15,690
17,000
5,420
6,000
5,800
6,800
6,130
7,300
70,000
70,000
77,500
80,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی