قیمت ضایعات فلزی

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات آهن و چدن در بازار ایران
در بازه زمانی 97/11/27 تا 97/11/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
3,060
3,300
2,800
3,080
2,710
3,030
2,610
3,020
2,550
2,820
2,670
2,850
2,680
2,680
2,630
2,630
3,110
3,150
2,440
2,760
2,900
3,100
2,510
2,780
قیمت خرید ضایعات آلومینیوم در بازار ایران
در بازه زمانی 97/11/27 تا 97/11/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
17,850
19,000
19,180
21,000
12,560
14,000
18,040
19,300
18,170
19,500
قیمت خرید ضایعات مس و برنج در بازار ایران
در بازه زمانی 97/11/27 تا 97/11/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
55,540
60,000
54,740
60,000
50,680
56,000
49,720
53,000
49,630
54,000
49,350
53,000
41,670
45,000
40,780
44,000
39,610
44,000
36,760
40,000
40,080
43,000
قیمت خرید ضایعات سرب و روی در بازار ایران
در بازه زمانی 97/11/27 تا 97/11/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
15,780
18,000
قیمت خرید ضایعات استیل و فلزات دیگر در بازار ایران
در بازه زمانی 97/11/27 تا 97/11/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
9,440
10,700
11,430
16,000
3,000
3,000
4,950
5,400
6,950
7,500
95,000
95,000
80,000
80,000
ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی