قیمت ضایعات فلزی

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات آهن و چدن در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/4/1 تا 98/4/4
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
2,880
3,000
2,740
2,870
2,590
2,830
2,540
2,770
2,460
2,700
2,640
2,830
2,370
2,500
2,430
2,460
2,830
2,850
2,440
2,750
2,850
3,200
2,370
2,600
قیمت خرید ضایعات آلومینیوم در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/4/1 تا 98/4/4
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
19,570
20,000
21,790
23,000
12,820
14,000
20,580
21,800
20,620
22,000
قیمت خرید ضایعات مس و برنج در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/4/1 تا 98/4/4
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
66,830
69,000
66,220
68,000
61,310
63,000
57,720
60,000
58,360
61,000
57,550
61,500
47,410
50,000
46,020
48,000
47,370
49,000
44,210
47,000
39,080
42,000
44,390
48,000
قیمت خرید ضایعات سرب و روی در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/4/1 تا 98/4/4
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
16,610
19,500
قیمت خرید ضایعات استیل و فلزات دیگر در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/4/1 تا 98/4/4
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
10,030
11,000
12,600
15,000
4,750
6,500
5,670
7,000
5,900
7,300
-
-
80,000
80,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی