قیمت ضایعات فلزی

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات آهن و چدن در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/2/1 تا 98/2/4
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
3,060
3,280
2,800
3,100
2,730
3,050
2,660
2,970
2,590
2,800
2,750
3,000
2,650
2,700
2,650
2,700
2,850
2,850
2,470
2,700
2,950
3,200
2,530
2,800
قیمت خرید ضایعات آلومینیوم در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/2/1 تا 98/2/4
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
20,400
22,500
22,140
24,000
13,880
16,500
20,870
22,500
20,770
22,800
قیمت خرید ضایعات مس و برنج در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/2/1 تا 98/2/4
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
68,720
73,000
68,390
72,500
61,530
69,000
59,000
63,000
59,320
66,000
58,530
63,000
47,090
50,000
46,320
49,000
46,900
49,000
45,560
49,000
40,790
43,000
44,640
47,500
قیمت خرید ضایعات سرب و روی در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/2/1 تا 98/2/4
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
17,870
22,000
قیمت خرید ضایعات استیل و فلزات دیگر در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/2/1 تا 98/2/4
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
10,930
12,500
14,000
18,000
4,900
5,800
6,450
6,500
-
-
72,500
95,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی