قیمت ضایعات فلزی

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات آهن و چدن در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/5/27 تا 98/5/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
2,850
2,930
2,630
2,800
2,460
2,600
2,380
2,530
2,200
2,450
2,590
2,800
2,530
2,700
2,590
2,590
2,800
2,800
2,320
2,450
2,920
3,150
2,400
2,400
قیمت خرید ضایعات آلومینیوم در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/5/27 تا 98/5/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
17,280
18,000
19,930
20,500
11,050
12,500
18,250
19,000
17,980
19,000
قیمت خرید ضایعات مس و برنج در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/5/27 تا 98/5/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
62,370
65,000
61,900
64,000
59,170
61,000
54,930
57,000
54,400
57,000
54,530
56,500
49,170
50,000
44,100
47,500
43,930
46,300
44,600
46,500
43,110
46,000
36,040
39,000
42,150
45,000
قیمت خرید ضایعات سرب و روی در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/5/27 تا 98/5/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
16,500
17,700
قیمت خرید ضایعات استیل و فلزات دیگر در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/5/27 تا 98/5/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
9,270
10,000
14,330
18,000
6,130
6,500
6,220
6,600
6,640
7,200
85,000
85,000
80,000
80,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی