قیمت ضایعات آهن و چدن

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات آهن و چدن در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/2/31 تا 98/3/3
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
2,930
3,100
2,670
2,900
2,610
2,830
2,590
2,800
2,510
2,750
2,700
2,900
2,600
2,650
2,550
2,550
2,750
2,750
2,400
2,550
2,920
3,000
2,500
2,500
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن و چدن
نام مرکز
استان
به روزرسانی
همدان
98/03/03
فارس
98/03/03
فارس
98/03/02
اصفهان
98/03/02
اصفهان
98/03/02
فارس
98/03/02
قزوین
98/03/02
خراسان رضوی
98/03/02
اصفهان
98/03/02
کرمانشاه
98/03/02
مرکزی
98/03/02
اصفهان
98/03/02
خوزستان
98/03/01
همدان
98/03/01
همدان
98/03/01
خراسان رضوی
98/03/01
تهران
98/03/01
فارس
98/02/31
فارس
98/03/01
تهران
98/02/31
اصفهان
98/02/31
تهران
98/02/30

قیمت روز ضایعات آهن ، قیمت روز ضایعات چدن

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی