قیمت ضایعات مس و برنج

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات مس و برنج در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/7/24 تا 98/7/27
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
59,980
62,000
59,580
62,000
56,730
60,000
54,040
57,500
54,710
60,000
52,450
56,000
46,710
47,000
42,820
45,000
41,890
45,000
42,470
44,500
40,950
44,000
35,460
38,000
41,500
42,000
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس و برنج
نام مرکز
استان
بروزرسانی
همدان
98/07/26
بوشهر
98/07/26
همدان
98/07/26
تهران
98/07/26
اصفهان
98/07/26
زنجان
98/07/26
فارس
98/07/26
خراسان رضوی
98/07/25
اصفهان
98/07/25
تهران
98/07/25
تهران
98/07/25
تهران
98/07/25
تهران
98/07/25
آذربایجان شرقی
98/07/25
آذربایجان شرقی
98/07/24
خوزستان
98/07/24
اصفهان
98/07/24
تهران
98/07/24
تهران
98/07/24
فارس
98/07/24
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی