قیمت ضایعات باتری / UPS

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات باتری / UPS در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/7/24 تا 98/7/27
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
12,260
12,700
10,160
11,000
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات باتری / UPS
نام مرکز
استان
بروزرسانی
بوشهر
98/07/26
تهران
98/07/26
تهران
98/07/26
اصفهان
98/07/26
زنجان
98/07/26
فارس
98/07/26
اصفهان
98/07/25
خوزستان
98/07/24
اصفهان
98/07/24
تهران
98/07/24
فارس
98/07/24
تهران
98/07/24
اصفهان
98/07/23
مرکزی
98/07/23
تهران
98/07/23
همدان
98/07/23
تهران
98/07/23
تهران
98/07/23
تهران
98/07/22
تهران
98/07/22
اصفهان
98/07/20
تهران
98/07/19
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی