قیمت ضایعات آلومینیوم

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات آلومینیوم در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/10/29 تا 98/11/2
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم
نام مرکز
استان
بروزرسانی
مرکزی
98/11/01
تهران
98/11/01
زنجان
98/11/01
تهران
98/11/01
فارس
98/11/01
مرکزی
98/11/01
تهران
98/11/01
تهران
98/11/01
اصفهان
98/11/01
تهران
98/11/01
البرز
98/11/01
تهران
98/11/01
تهران
98/11/01
مرکزی
98/11/01
اصفهان
98/11/01
تهران
98/11/01
تهران
98/11/01
فارس
98/11/01
اصفهان
98/11/01
تهران
98/11/01
تهران
98/11/01
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی