قیمت ضایعات آلومینیوم

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
ضایعات آلومینیوم
میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)
تاریخ 00/2/19
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم
نام مرکز
استان
بروزرسانی
همدان
00/02/18
خراسان رضوی
00/02/18
قم
00/02/18
تهران
00/02/18
اصفهان
00/02/18
خراسان رضوی
00/02/18
تهران
00/02/18
البرز
00/02/18
اصفهان
00/02/18
خراسان رضوی
00/02/18
همدان
00/02/18
فارس
00/02/18
تهران
00/02/18
تهران
00/02/18
تهران
00/02/18
تهران
00/02/18
اصفهان
00/02/18
تهران
00/02/18
تهران
00/02/18
خراسان رضوی
00/02/18
تهران
00/02/18
تهران
00/02/18
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی