ایران ضایعات

رکود در بازار های جهانی ورق فولادی 

رکود در بازار های جهانی ورق فولادی 

در ماه میلادی جاری (می)، قیمت‌های جهانی فولاد، اصلاحات منفی داشته است. زیرا در سراسر دنیا نرخ‌ بهره افزایش یافته و از طرفی اقدامات ضدتورمی هم حجم تقاضا برای فولاد را کاهش داده است.

آمار منتشر شده از اقتصاد چین در ماه میلادی قبل، سبب شد تا از اطمینان در مورد چشم انداز تقاضا در کوتاه مدت کاسته شود. 

در این مدت،  قیمت ورق گرم هم کاهشی بود. چرا که   کشورهای مهم صادرکننده آن از جمله چین و هند، افت چشمگیر قیمت ها را تجربه کردند‌ به طوری که هر تن  کاهش هفتاد و پنج تا هشتاد دلاری داشت.

در ماه می، قیمت ورق گرم صادراتی چین، دوازده درصد افت کرد و از ششصد و پنجاه و شش دلار به پانصد و هشتاد دلار در هر تن فوب رسید. 

قیمت ورق گرم صادراتی هند هم از ششصد و نود و پنج دلار به ششصد و دوازده دلار رسید. برای ورق گرم ژاپن هم کاهش پنجاه دلاری ثبت شده است. در مجموع باید گفت که کاهش تقاضا از یک سو و افت  قیمت مواد اولیه از سوی دیگر، باعث کاهش قیمت ورق فولادی شده است.

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )