ایران ضایعات

مصرف قراضه در جهان افزایش می یابد!

مصرف قراضه در جهان افزایش می یابد!

در سال میلادی ۲۰۲۱، میزان مصرف قراضه در جهان، رشد دوازده درصدی داشته و به ششصد و بیست میلیون تن رسید. این رقم در سال ۲۰۲۰، تقریبا پانصد و چهل و هشت میلیون تن بوده که البته شیوع و گسترش کرونا، بر میزان مصرف آن اثر گذاشته است.
در سال ۲۰۲۱، سهم قراضه در تولید فولاد در جهان سی و دو درصد و در سال قبل آن، بیست و نه درصد بوده است. همچنین کل فولاد تولید شده در سال ۲۰۲۱، هزار و نهصد و پنجاه و یک میلیون تن می باشد.
چین در سال ۲۰۲۰  حدود چهل درصد از مواد اولیه صنایع فولاد خود را به وسیله قراضه تامین نمود.
شواهد نشان می دهد که بسیاری از کشور ها تمایل دارند تا حد امکان از قراضه در تولید فولاد خام خود استفاده کنند. چرا که هم صرفه اقتصادی دارد و هم از نظر زیست محیطی و تغیرات اقلیمی گزینه مناسب تری است. با این حساب احتمال کاهش صادرات قراضه در بسیاری از کشور ها وجود دارد.

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )