مقالات ایران ضایعات

جداسازی ضایعات پلاستیک در محیط خشک

روش جداسازی بالستيک 

روش جداسازی بالستيک روشی است كه اغلب برای جداكردن ضايعات انبوه شهری به شكل مخلوط پلاستيک و كاغذ و مقوا كاربرد دارد.
برای مثال جداكردن بطری و دبه های پلاستيكی از مقوا و كارتن و مشمع كه اصطلاحا نايلون گفته می شود.
اساس جداسازی به اين صورت است كه مخلوط مواد ضايعاتی روی يک سطح شيبدار با زاويه ٤٥ درجه ريخته می شوند و سپس به سمت بالا حركت داده می شود. از ويژگی اين سطح شيبدار اين است كه متخلخل بوده و ضمنا هوای فشرده نيز از منافذ آن دميده می شود .همزمان با حركت تسمه نقاله و حمل اين مواد در طول مسير روی سطح شيبدار جداسازی انجام می گردد به اين مفهوم كه خروج هوا از منافذ انجام می گردد. بنابراين مواد ضمن حركت روی سطح شيبدار به سمت بالا،  مواد سبكتر و دو بعدی نظير نايلون ها و مقوا به جلو رانده می شوند و مواد سنگين تر و سه بعدی نظير بشكه، دبه و بطری به پايين می لغزند.

جداسازی بوسيله هوا

در اين روش سيال مورد نظر برای جداسازی هوا است. جداسازی بوسيله هوا توسط يك نقاله S شكل مانند ميتواند انجام شود تا مواد سنگين نظير فلزات، شيشه و پلاستيک ها از بقيه جدا گردند.
در تفكيک سه مرحله ای توسط هوا امكان جداسازی ٤ نوع پلاستيک وجود دارد.
تفكيک بوسيله هوا برای جداسازی مخلوط های پلی آميد از پلی اتيلن سنگين مخزن های سوخت و يا جداسازی كاغذ از بطری های پت در نظرگرفته می شود. در اين روش نيز الياف و ذرات سبک می توانند از پليمر بوسيله هوا جدا شوند. مثال ديگر از اين نوع جداسازی، پی وی سی الياف دار مانند برخی شلنگ های آبياری هستند كه ابتدا خرد می شوند و سپس جداسازی توسط هوا ادامه پيدا می كند، الياف و كرک به طور كلی ذرات سبک تر به اين روش از پليمر PVC تفكيک می گردند.


1596617837108804.jpg

دستگاه جداساز ليبل برای جداسازی ليبل از پت

اين روش معمولا برای ضايعات تميز استفاده می شود. اشكال اين روش اين است كه مواد غذايی چسبيده به پلاستيک ها بوسيله روش قبل يعنی استفاده از سيال آب بهتر جدا می شوند و بقايای مواد غذايی بر روی پلاستيک ها به اين روش باقی می مانند.
در برخی از خطوط بازيافت پت پس از خشک كردن پرک پت برای جدا كردن ليبل های باقيمانده از اين روش استفاده می كنند. مزيت اين روش اين است كه پرک پلاستيكی كه به اين طريق جداسازی می گردد، نياز به خشک كردن ندارد.

 جداسازی بوسيله طبقه بندی كاهش اندازه ذرات

اين نوع جداسازی می تواند بر اساس كاهش اندازه ذرات برای مخلوطی از پليمرها انجام شود. فرايندهای كاهش اندازه اغلب اوقات برای جدا كردن مواد از كامپوزيت يا محصولات چند لايه نظير فرش ها، پوسته های داشبورد استفاده می شود. خرد كردن به همراه غربال كردن با دميدن هوا می تواند برای طبقه بندی و جداسازی مواد چند جزيی پلاستيک ها نظير شلنگ های پلاستيكی، پلاستيک های تقويت شده با الياف، فيلم های پلاستيكی تقويت شده با الياف پارچه ای كه پشت آنها آغشته به رزين است مانند ضايعات فرش ها استفاده شود. يک روش جداسازی برای برگرداندن PVC از يك پليمر مخلوط بوسيله شركتی در فرانسه گزارش شده است كه بر اساس تفاوت مقاومت ضربه بين PVC و PET است. پودر كردن PVC  ذرات بسياری كوچکی را نسبت به PET و HDPE  توليد می كند. اين ويژگی به امكان جداسازی PVC و PET كمک می كند. پس از ميكرونيزه كردن ذرات PET بايد درشت تر از جزء PVC و دو پليمر ديگر باشد تا بتوانند بوسيله غربال كردن جدا شوند.

 روش جريان ادی

اين فناوری بر اساس القاء جريان ادی برای فلزاتی می باشد كه خاصيت مغناطيسی ندارند و جذب آهنربا نمی شوند (اصطلاحا غيرمغناطيس). هنگامی كه فلزاتی نظير مس، برنج، آلومينيوم در تماس با دستگاه جريان ادی قرار می گيرند به طور موقت در آنها خاصيت مغناطيسی ايجاد می گردد ولی در پلاستيک ها اين خاصيت وجود ندارند بنابراين به اين ترتيب فلزات از پلاستيک ها تفكيک می گردند .


1596619152769501.png

اين دستگاه برای جداكردن فلزات غيرآهنی از  پلاستيک می باشد. در توضيح بيشتر نحوه عملكرد دستگاه جريان ادی ميتوان اين گونه بيان كرد كه: دستگاه ادی كارنت، يک ميدان مغناطيسی توسط جريان الكتريكی در يک حلقه ايجاد می نمايد .وقتی اين حلقه را به ماده ای فلزی هادی نزديک می نماييم، جريان ادی به آن ماده منتقل می شود. اين جريان القايی در ماده مورد نظر، ميدان مغناطيسی متضادی با حلقه ايجاد می كند. اساس عملكرد اين دستگاه مطابق قانون لنز است كه يكی از قوانين مهم در شاخه الكترومغناطيس می باشد. اين قانون به بررسی كنش و واكنش نيروهای القاگر و القاشده می پردازد. بر اساس اين قانون جهت جريان القا شده همواره بر خلاف جهت نيروی القاگر می باشد. اين قانون را می توان به عنوان نمونه ای از قانون سوم نيوتن نيز عنوان كرد. اين نيرو توليد شده متضاد اجسام هادی می تواند اجسامی را كه خاصيت مغناطيسی ندارند را جذب كند. از همين قانون در اين دستگاه استفاده شده است .
اين سيستم هم برای جدا كردن فلزات به حالت زنده و آسياب نشده از پلاستيک قابل اجرا است هم به حالت پرک.
در زمان جداسازی، فلزات جدا شده غيرمغناطيس بوسيله جريان هوا از ميان توده پلاستيک پرتاب و خارج می شوند .
كاربرد صنعتی اين فن آوری اولين بار در آمريكا برای جدا كردن قوطی های آلومينيومی از ساير اجسام نظير پلاستيک گزارش شده است. 

منبع : روش های جداسازی ضايعات پلاستيک

مؤلف: مهندس سيده فاطمه ميرخليل زاده  

لیلا خردی
3 روز پیش
روش های جداسازی ضایعات پلاستیکی

جداسازی مهمترین بخش بازیافت

تفکیک مواد بازیافتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. زیرا در صورت عدم تفکیک، از ارزش مادی آن به شدت کاسته می شود. محصولات نهایی تولید شده از آنها نیز بی کیفیت خواهند بود. وجود ناخالصی و آلودگی، زنجیره پلیمری مواد پلاستیکی مختلف را دچار آسیب کرده و جرم مولکولی آن را کاهش می دهد. بنابراین به عنوان اصلی ترین بخش در بازیافت باید از آن یاد کرد.0

انواع روش های تفکیک ضایعات پلاستیکی

روش های مختلفی برای جداسازی ضایعات پلاستیکی وجود دارد که در یک گروه بندی کلی می توان آن ها را به روش های زیر تقسیم کرد:

 • تفکیک به روش های خشک
 • تفکیک با روش های تر
 • جداسازی از طریق روش های شیمیایی
 • سایر روش ها

تفکیک ضایعات پلاستیکی به روش های خشک

در تفکیک به این شیوه، می توان متد های مختلفی را به کار برد از جمله :

 • روش های دستی
 • تفکیک آنها به کمک جریان هوا
 • استفاده از سورتینگ ضایعات پلاستیکی
 • تشخیص نوع ضایعات پلاستیکی به کمک مادون قرمز
 • تفکیک از طریق لیزر
 • جداسازی به کمک نور های ماوراء بنفش، پلاریزه
 • کمک گرفتن از نقطه ذوب و نرمی ضایعات
 • جدا نمودن آنها به روش الکترواستاتیک

تفکیک ضایعات پلاستیکی به روش های تر

این روش نیز خود شامل چندین شیوه می باشد که عبارتند از:

 • روش غوطه وری- شناوری با و بدون حلالیت انتخابی
 • استفاده از هیدروسیکلون
 • روش کف- شناوری

تفکیک ضایعات پلاستیکی به روش های شیمیایی

سه روش عمده برای این گروه می توان نام برد:

 • تشخیص و تفکیک انواع پلاستیک ها به کمک روش گلیکولیز
 • روش متانولیر
 • سوزاندن ضایعات

سایر روش های جداسازی ضایعات پلاستیکی

خرد کردن از دیگر روش هایی است که برای جداسازی این مواد بازیافتی مورد استفاده قرار می گیرد. ادی کارنت نیز، کاربرد دارد. اشعه ایکس هم به این متد ها افزوده می شود. با روش گریز از مرکز نیز می توان آنها را جدا نمود.

کدام روش جداسازی ضایعات پلاستیکی، ارجحیت دارد؟

در رابطه با اینکه کدام روش تفکیک پلاستیک های بازیافتی بهتر است باید بیان کرد که هر یک از این روش ها می توانند مثمر ثمر واقع شوند. اما در انتخاب آن باید جنبه های مختلف را در نظر گرفت. به عنوان مثال، نوع مواد ضایعاتی بسیار مهم خواهد بود. استفاده از دانسیته مواد جهت تشخیص نوع آنها است. برای این منظور می توان آنها را درون آب انداخته تا دانسیته هر یک مشخص شود. با افزایش دانسیته، مواد پلاستیکی به زیر آب خواهد رفت. اما در صورتی که دانسیته کمی داشته باشد، روی آب خواهد ماند.

اما در مورد PET  و  PP که از نظر وزنی تقریبا با هم برابر هستند، سایر روش ها مانند روش الکترواستاتیکی باید به کار برده شوند.

تنوع در مواد ضایعاتی نیز در انتخاب روش های تفکیک، بسیار موثر است. مثلاً روش الکترواستاتیک، تنها قابلیت جداسازی دو نوع پلاستیک را دارد. با افزایش تنوع در این مواد بازیافتی از روش هایی مانند حلالیت و، اسپکتروسکوپی کمک می گیرند. دقت بالای این روش، بر محبوبیت آن افزوده است.

برخی از متدهای جداسازی، صرفاٌ برای یک هدف خاص به کار برده می شوند. به عنوان مثال، بطری های ساخته شده از جنس pvc، را به کمک اشعه ایکس جدا می کنند. جریان ادی نیز به منظور تفکیک فلزات از پلاستیک به کار می رود.

جنبه اقتصادی روش و همچنین سرعت عمل آن نیز در برتری آن نقش مهمی خواهد داشت.

برگرفته از کتاب جداسازی ضایعات پلاستیک - مهندس فاطمه ارشادی

نسرین دلاور
4 روز پیش
تجربه بازیافت پلاستیک ها

تجربه بازیافت پلاستیک ها : اول از همه لاک چیست؟
در صنف ضایعات به پلاستیک های درهم و دوره ای لاک گفته می شود. یک بار لاک تشکیل شده از انواع پلاستیک ها مثل ظروف پلاستیکی و سبد ( تزریقی ), ظروف یکبار مصرف ( هایمپک), قوطی های آبمیوه و شامپو ( بادی ), بطری آب معدنی و نوشابه ( که از نوع پت هستند ), نایلون ها, لوله های پلیکا و ... در واقع بارهای لاک همه نوع پلاستیک را شامل می شود  از پلی اتیلن تا PP از ABS تا پت و ...
البته در بارهای لاک غیر از پلاستیک چیزهای دیگری هم پیدا می شود از جمله فلزات مثل قطعات آهنی و زباله, طبق تجربیات من ، تقریبا 4 درصد بار لاک زباله هست. وظیفه بازیافت کننده های لاک این است که همه این پلاستیک ها رو جدا می کند و بعضی را آسیاب کرده (پرک آسیابی) و بعضی را به صورت زنده (آسیاب نشده) به دیگران می فروشند. به دلیل این که یک بازیافت کننده لاک تخصص و زمان کافی برای جداسازی و آسیاب همه پلاستیک های موجود در بار لاک را ندارد بنابراین حجم زیادی از بار لاک پس از جداسازی اولیه باید به متخصص هر رشته فروخته شود تا مراحل بعدی جداسازی رو اعمال کنند.

چگونه یک بار لاک جداسازی می شود ؟

همان طور که گفته شد بار لاک شامل انواع پلاستیک ها می شود ما در مرحله اول و مهم ترین مرحله باید این پلاستیک ها رو جداسازی کنیم چرا که این پلاستیک ها از نظر شیمیایی و فیزیکی با هم متفاوت هستند و برای تبدیل به گرانول و استفاده از آن ها در دستگاه های تزریق پلاستیک جهت تولید محصولات پلاستیکی باید تا جای ممکن خالص باشند.

مرحله اول: پلاستیک های بادی نظیر قوطی های شامپو و شیر و گالن ها و دبه های پلاستیکی و ... رو جدا میشود و تا حد امکان رنگبندی می شوند و سپس آسیاب شده ، شستشو و خشک و بسته بندی می گردند. پلاستیک های بادی نظیر قوطی شامپو پلاستیک هایی هستند که در فرآیند تزریق باد می شوند و به صورت یک بطری یا دبه در می آیند بر خلاف پلاستیک تزریقی که پلاستیک مذاب به داخل قالب تزریق می شود. پلاستیک های بادی اکثرا از جنس پلی اتیلن هستند اما PP یا همان پلی پروپیلن هم می تواند باشند. کشورهای دیگر با استفاده از دستگاه های اتوماتیک این دو پلاستیک رو از هم جدا می شوند. اما در ایران از آنجایی که این خواص شیمیایی و فیزیکی این دو پلاستیک شبیه به هم هست و از طرفی جداسازی به صورت سنتی صورت می گیرد جداسازی ابن دو پلاستیک انجام نمی شود پس بازیافتی ها این دو پلاستیک را به دو نوع بادی و تزریقی تفکیک می کنند. رنگ بندی به شکل شفاف  - سفید  - سبز و آبی  - زرد  - نارنجی و قرمز - مشکی و رنگ های دیگر صورت می گیرد. هر چه رنگ پلاستیک ها روشن تر باشد قیمت آن ها بیشتر است برای مثال قیمت پلاستیک شفاف از پلاستیک سفید بالاتر و پلاستیک سفید از زرد بالاتر است.

ضایعات بادی

مرحله دوم : پلاستیک های تزریقی را تفکیک کرده پلاستیک هایی نظیر سبد پلاستیکی، چهار پایه پلاستیکی، درب های قوطی های بادی و تشت و هر چیزی که تزریقی باشد را جداسازی و رنگ بندی کرده و پس از آن آسیاب، شستشو داده و خشک و بسته بندی می کنند. در مرحله تفکیک بادی و تزریقی فقط  پلی اتیلن ها و پلی پروپیلن ها جداسازی می شوند نه سایر پلاستیک ها برای مثال کیبورد کامپیوتر از نوع پلی استایرن است و نباید آن را به عنوان تزریقی جداسازی نمود. همان طور که گفته شد پلاستیک تزریقی و بادی به دلیل سنتی بودن فرآیند مخلوطی از پلی اتیلن ها و پلی پروپیلن ها می باشد و نه صرفا تزریقی سبد های میوه را به صورت مجزا از بارهای تزریقی تفکیک کرده و به صورت جداگانه و تحت عنوان بار سبدی به فروش میرسانند.

ضایعات تزریقی


مرحله سوم : پلی استایرن ها (PS) و ای بی اس ها (ABS)  تفکیک می شوند. این دو پلاستیک خواص متفاوتی دارند و حتما می بایست جداسازی شوند و همان طور که قبلا توضیح داده شد تخصص و زمان کافی برای جداسازی همه نوع پلاستیک ها لازم است بنابراین بعضی افراد این پلاستیک ها را به صورت کلی جدا کرده و به صورت آسیاب نشده یا اصطلاحا زنده به کسانی که تخصص در بازیافت و تفکیک این دو پلاستیک دارند می فروشند. برای تشخیص پلی استایرن ها و ای بی اس ها از سایر پلاستیک ها نیاز به تحقیق و آزمون و خطا می باشد معمولا پلی استایرن ها شکننده هستند و ای بی اس ها بسیار محکم هستند مثلا تلفن همراه از جنس ای بی اس و یک اسباب بازی شکننده از جنس پلی استایرن است. 

ای بی اس و پلی استایرن


مرحله چهارم : ظروف یک بار مصرف بدون نیاز به رنگبندی تفکیک می شوند به طور معمول 15 درصد بار لاک این نوع ظروف هستند. ظروف یکبار مصرف که به اصطلاح صنف بازیافت هایمپک (های ایمپکت) نامیده شده جداسازی می گردند. این نکته حائز اهمیت است که ظروف یک بار مصرف فقط  از جنس پلی استایرن گرید هایمپک نیستند و از جنس پلی پروپیلن هم ساخته می شوند. ظروفی که شکننده نیستند PP هستند مانند سطل های ماست و برعکس ظروفی که شکننده هستند از جنس پلی استایرن 

ضایعات هایمپک

مرحله پنجم : کریستال ها به دلیل شفافیت اکثرا بی رنگ و مشابه شیشه هستند و از همه پلاستیک ها گران تر. در این مرحله کریستال ها بدون نیاز به رنگ بندی تفکیک می شوند. پلاستیک هایی نظیر چراغ عقب خودرو و ظروف بسته بندی سوهان و ... از نوع کریستال هستند. کریستال اسمی است که صنف بازیافت برای پلی استایرن گرید GPPS انتخاب کرده اند.

ضایعات کریستال

مرحله ششم : قوطی های آب معدنی و نوشابه از نوع پت هستند البته بعضی از ظروف مانند ظروف پلاستیکی قرص و کپسول نیز از جنس پت می باشند . ضایعات پت همیشه مشتری نقدی دارند.

مرحله هفتم : در بار ضایعات پلاستیک ، فلزات نیز وجود دارند که فلز آهن ، آلومینیوم  و ... از آن جدا می شوند.

مرحله هشتم : نایلون های پلاستیکی تفکیک شده به صورت زنده و بدون رنگ بندی و یا با آسیاب خرد و ریز شده و با نام کندر به فروش می رسند.

مرحله نهم : لوله های پلیکا و لوله های پلی اتیلن تفکیک شده به صورت زنده به فروش می رسند. 


بزرگترین بازار بازیافت پلاستیک ایران باقرشهر تهران و بعد از آن اصفهان جاده فرودگاه می باشد. در مورد قیمت ضایعات پلاستیک و تجهیزات بازیافت می توان از بازار پلاستیک و باقرشهر تهران کمک گرفت.

محمد آشناگر
4 روز پیش
بازار چیست؟

بازار چیست؟ بازار به مکانی گفته می شود که در آن خریداران و فروشندگان به خرید و فروش کالا مبادرت می کنند. برای هر کالا، خدمت یا منبع تولید ( نیروی کار و سرمایه) که در اقتصاد خرید و فروش می شود یک بازار وجود دارد.

ساختار بازار

اساسا بازار به نهادی گفته می شود که در آن سازو کار علامت دهی و تعدیل قیمت ها بر اساس ظرفیت های عرضه و تقاضا صورت می گیرد. در بازار ، تعادل برای یک کالا زمانی بوجود می آید که نیروهای تقاضای بازار و عرضه بازار برای آن کالا متوازن باشند. قیمت و مقدار در وضعیت تعادل را که میل به ثبات دارد، قیمت و مقدار تعادلی می گویند. بازارها در یک دسته بندی کلی دارای ساختارهای رقابت کامل، انحصار خرید و انحصار فروش ، رقابت انحصاری و انحصار چند جانبه هستند.

 • ساختار رقابتی ( competitive ) : بازار به وضعیتی گفته می شود که تعداد زیادی تولیدکننده و مصرف کننده در بازار حضور دارند. تعادل در این بازار حاصل کارکرد و تعامل عوامل فراوان و بی نام است و این عوامل جز از طریق خلاقیت، بهبود ساختار هزینه ها، ابداع و نوآوری نمی توانند جایگاه بنگاه خود را در صنعت تغییر دهند ( مواد غذائی و مسکن کالاهائی در این بازارند).
 • بازار انحصار (monopoly ) : فروش به وضعیتی اطلاق می شود که تنها یک بنگاه، تولید یا فروش یک کالا را بر عهده دارد به طوری که برای کالاهای همگن تنها یک فروشنده وجود دارد و جانشین قوی هم برای آن کالا وجود ندارد و ورود به آن بازار برای بنگاه های دیگر امکان پذیر نیست (نفت و برق) بازار انحصار خرید به وضعیتی گفته می شود که یک محصول منحصرا”با تصمیم یک بنگاه یا یک خریدار مدیریت شود.
 • بازار رقابت انحصاری : به آن وضعیتی از بازار اطلاق می شود که در آن تعداد زیادی بنگاه کالای مشابه و مرتبط به هم ولی نه کاملا” یکسان بلکه از نظر کیفیت و یا بسته بندی با یکدیگر متفاوتند را به فروش می رسانند.کالاهای جانشین در این بازار بسیار زیادند (پودرهای پاک کننده ، رب گوجه)
 • بازار انحصار چند جانبه (oligopoly) : ساختاری از بازار است که در آن تعداد اندکی بنگاه تولید کننده، با تولید کالائی همگن و یا ناهمگن و متمایز وجود داشته باشند (فولاد، آلومینیوم و خودرو) در این حالت، تعداد کمی فروشنده و تعداد زیادی خریدار وجود دارد و تولیدکنندگان در این نوع بازار می‌توانند تاثیر زیادی بر قیمت بازار گذارند ولی نمی‌توانند به طور مستقل قیمت کالا را تعیین کنند.
محمد آشناگر
4 روز پیش
آشنایی با انواع ضایعات پلاستیک

مقدمه

تنوع در تولید محصولات پلاستیکی، به حدی است که عموم افراد حتی از تعداد آن نیز بی اطلاع هستند. این مسئله در بحث بازیافت مواد پلاستیکی، می تواند اثرات نامطلوبی را بر جای گذارد. چرا که ساختار متفاوت این محصولات در چرخه بازیافت، با هم سازگاری نداشته و به تولید محصولات مطلوب منجر نخواهد شد. این در حالی است که تنها با ارتقا سطح آگاهی عمومی، می توان خدمتی بزرگ را انجام داد.

لزوم بازیافت مواد پلاستیکی

در توصیف چرایی و اهمیت بازیافت مواد پلاستیکی، همین یک جمله کفایت خواهد کرد که تنها با خانه نشینی چند روزه بشر ناشی از انتشار ویروس جدید، حجم عظیمی از آلودگی های زیست محیطی کاسته شد. به هر ترتیب برخی از این دلایل عبارتند از:

 • حجم عظیم تولیدات و به تبع آن ضایعات پلاستیکی (10 تا 15 درصد کل مواد ضایعاتی در کشور)
 • عدم تجزیه پذیری انواع مواد پلاستیکی و ماندگاری 300 ساله آنها
 • گسترش روز افزون آلودگی های زیست محیطی و درگیر نمودن آب های سطحی
 • جلوگیری از استخراج ذخائر نفتی به عنوان مواد اولیه سازنده آنها
 • جلوگیری از مصرف انرژی و به تبع آن آلودگی های ایجاد شده
 • برداشتن گامی در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی
 • محبوبیت این محصولات برای اهداف مختلف و جایگزین شدن آنها با فلزات در برخی صنایع

انواع ضایعات پلاستیکی

اما مهم ترین نکته ای که باید به آن اشاره کرد، انواع ضایعات پلاستیکی است که باید با فرهنگ سازی آن به طرق مختلف، شناخت افراد را نسب به آنها بالا برد. این کار می تواند از دانش آموزان، آغاز گردد و همانند مباحث صرفه جویی در مصرف آب و مقررات راهنمایی و رانندگی به یک فرهنگ تبدیل شده و از کودکان به بزرگسالان منتقل شود. این دسته بندی شامل موار زیر می باشد

 • پلاستیک های PET  یا PETE

این دسته از ضایعات پلاستیکی، شامل بطری های آب معدنی با ساختار متخلل هستند. در مقایسه با سایر پلاستیک ها کم خطر تر بوده و بهتر است در گروه زباله های خشک قرار گیرند. چرا شرایط رشد باکتری ها نیز در سطح آنها وجود دارد.

 • پلاستیک های HDPE

پلی اتیلن متراکم، ساختار این نوع پلاستیک ها را تشکیل می دهد. ظروف بسته بندی مایع های شوینده در این دسته جای می گیرند. کدری جزو شاخصه های آن ها می باشد.

 • پلاستیک های PVC

انواع لوله های پلاستیکی که در شبکه های انتقال آب استفاده می شوند، پلاستیک های به کار رفته در ساخت پوشش ظروف غذا و بطری های روغن، جزو گروه pvc هستند که بازیافت سختی داشته و در برابر حرارت واکنش هایی نشان می دهد که سلامتی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.

 • پلاستیک های PP

پلی پروپیلن که در تهیه ظروفی مانند ظروف ماسب و یا نی های پلاستیکی استفاده می شود، با این نام اختصاری نشان داده می شوند.

 • پلاستیک های LDPE

بر خلاف پلاستیک های HDPE، این نوع پلاستیک ها پلی اتیلن کم تراکم می باشند که برای بازیافت هم مناسب نخواهند بود. نایلون های پلاستیکی از مهمترین نوع آنها هستند.

 • پلاستیک های PS

PS نام اختصاری پلاستیک های پلی استایرن با عدم قابلیت بازیافت می باشد.

 • پلاستیک های PC

پلاستیک های پی سی، برای تولید ظروف غذایی به کار برده می شود و نمی توان آنها را بازیافت نمود.

نسرین دلاور
4 روز پیش
قیمت موتور سوخته یخچال

مقدمه

موتور یخچال نیز همانند هر وسیله دیگری، طول عمر مفیدی دارد و پس از آن به دلایل مختلف، عملکردش دچار اختلال خواهد شد. با این مطلب همراه باشد تا ضمن اطلاع از قیمت موتور سوخته یخچال، در رابطه با مرجع خرید و فروش آن نیز کسب اطلاع نمایید.

موتور یخچال، مهمترین بخش آن

مهمترین و اصلی ترین بخش یخچال، موتور آن می باشد. این دستگاه مکانیکی که با نام کمپرسور شناخته می شود، از نظر عملکردی، مشابه پمپ عمل کرده و فشار سیال را افزایش می دهد. در نتیجه حجم آن را کم می کند. موتور، گاز را از طریق لوله منتقل کرده و به سایر قسمت های یخچال ارسال می کند. موتور یخچال را باید قلب آن دانست. زیرا در صورت عدم کارکرد صحیح، یخچال هیچ گونه کارایی ندارد. معمولاً سه نوع لوله روی موتور دیده می شود. یکی از آنها به منظور شارژ گاز تعبیه شده که به لوله کور معروف است. یکی دیگر از آنها نیز مختص رفت یا فشار گاز می باشد. لوله مکش که مسیری برای برگشت گاز است، هم سومین لوله در سطح موتور به شمار می رود.

انواع موتور یخچال

موتور های یخچال، انواع مختلفی دارند که برخی از آنها به شرح زیر می باشند:

 • موتور های پیستونی
 • موتور های مارپیچی
 • موتور های دورانی
 • موتور های گوشواره ای
 • موتور های توربو کمپرسور
 • موتور های محوری

ویژگی های موتور یخچال مناسب

موتور یخچال با کیفیت، باید طول عمر بالایی داشته باشد، همچنین طراحی ساده تر آن نیز مورد توجه قرار می گیرد. بازدهی بالای موتور از دیگر شاخصه هایی است که می توان در کیفیت سنجی به آن توجه کرد. روان بودن عملکرد موتور هم از اهمیت بالایی برخوردار است.

اجزاء تشکیل دهنده موتور یخچال

موتور یخچال از قطعات مختلفی تشکیل شده است. پیستون از جمله اجزای آنها می باشد. میلنگ و سوپاپ نیز سایر قطعاتی هستند که در ساخت آن به کار می روند در نتیجه، پیستون را نیز به حرکت واداشته و با حرکات تلمبه ای، سوپاپ ها را باز و بسته می کند. به این ترتیب، گازی که درون لوله ها وجود دارد، به صورت مداوم به جریان در آمده و فرآیند سرمازا انجام می شود.

در صورتی که موتور، خطی، اسکرال و یا روتوری باشد، میلنگ در طراحی آن به کار نمی رود. در این نوع موتور ها، روغن موجود در داخل پوسته، سبب روانکاری شده و در نتیجه، باعث خنک شدن یخچال خواهد شد.

نحوه عملکرد موتور یخچال

لوله ترموستات که اصولاً به قسمت فوقانی و یا تحتانی اوپراتور، اتصال می یابد، اگر در حالت اتصال باشد، موتور یخچال را نیز به فعالیت وا داشته و سبب می شود گاز موجود درون لوله، سرد شود. با کاهش حجم فانوسک، ترموستات، قطع خواهد شد و فعالیت موتور نیز موقتاً قطع می گردد.

حجم هوای سرد موجود در یخچال با قطع شدن موتور، کاهش می یابد. گاز درون فانوسک نیز در اثر انبساط، سبب افزایش حجم آن شده و به این ترتیب، ترموستات را وصل کرده و به تبع آن، موتور نیز شروع به کار خواهد کرد. تایم فعالیت موتور را می توان از طریق ولوم ترموستات، تنطیم کرد.

 خرید و فروش موتور سوخته یخچال

سایت ایران ضایعات، با هدف به کارگیری مجدد مواد بازیافتی در چرخه تولید، با یکپارچه سازی نرخ گذاری این لوازم، از دخالت دلالان و واسطه های فروش جلوگیری نموده است. بنگاه های فعال در این زمینه در بخش قیمت روز سایت، قابل نمایش هستند. قیمت موتور سوخته یخچال تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. نوع موتور و مواد اولیه به کار برده شده در آن از جمله این عوامل است. خرید عمده و جزئی محصول نیز سبب اختلافات قیمتی خواهد شد. طبیعتاً بسته به نوع فلزی که در آن وجود دارد، قیمت موتور سوخته یخچال تا حد زیادی به قیمت فلزات نیز وابسته خواهد بود.

نسرین دلاور
4 روز پیش
فولاد پر مصرف ‌ترین و بازیافتی ‌ترین ماده در جهان

فولاد پرمصرف ترین و بازیافتی ‌ترین ماده در جهان : فولاد ، آلیاژ آهن و کربن است که در آن میزان کربن تا 2 درصد متغیر است (با داشتن کربن بیشتر ، این ماده به عنوان چدن تعریف می شود). تا کنون فولاد ماده‌ای با بیشترین شدت استفاده در ساخت سازه‌های فلزی در جهان است. در سال 2010، تقریبا 1500 میلیون تن فولاد برای طیف‌ وسیعی از محصولات، سازه‌ها و ساختمان‌ها در سراسر جهان تولید شد. فولادهای ضد‌زنگ حدود 32 میلیون‌تن از این کل را در بر می‌گیرند در حالی که تمام سایر فلزات با هم کمتر از 80 میلیون ‌تن را تشکیل می‌دهند. 

چند پیش‌بینی نشان می‌دهند که مصرف‌ جهانی فولاد به 2500 میلیون‌تن تا سال 2050 افزایش خواهد یافت، رشد مصرف آن به قدری بزرگ است که تامین قراضه‌ فولادی، با وجود نرخ‌‌ بالای بازیافت، برای تامین بیش از 30 درصد مصرف فولاد در سطح جهان و حدود 40 درصد در سوئد کافی نیست. تا سال‌ 2050، بازیافت ضایعات تنها برای تولید حدود 50 درصد از کل فولاد در جهان کافی خواهد بود. برای جلوگیری از کمبود فولاد در جامعه، مقدار باقیمانده باید از افزایش‌ سهم سنگ‌ آهن تولید شود، حتی با پذیرش حداکثر نرخ بازیافت آهن و فولاد.

photo_2017-07-19_16-23-39.jpg

توسعه تاریخی و پیش بینی کل تولید جهانی فولاد و سرباره تا سال 2050

فولاد مستحکم تر و مقاوم تر می‌شود

تقاضای زیاد برای فولاد بدان معنی است که نیاز به فلزات‌ آلیاژساز برای تولید فولاد بالا و در حال افزایش است. این آلیاژها نه تنها برای تولید‌ فولاد‌ پایه، بلکه همچنین برای تولید فولادهای پیشرفته‌تر از همیشه امروزی که هم مستحکمتر و هم مقاومتر هستند مورد نیازند، حتی اگر خنک‌کنندگی پیشرفته، کوانچ و تمپر مستقیم همراه با نورد بتوانند مقدار آلیاژهای مورد استفاده را کم کنند. فولادهای با استحکام بالاتر امکان صرفه جویی قابل توجه مواد در سازه‌های فلزی را فراهم می‌سازند.

photo_2017-07-19_16-24-48.jpg

توسعه استحکام فولاد‌کربنی نورد گرم شده در طی پنجاه سال گذشته

گرچه مقدار گریدهای فولادهای پرآلیاژی، که به طور گسترده‌ای به عنوان فولاد ضد‌زنگ شناخته می‌شوند، تنها حدود دو درصد از کل فولادها را تشکیل می‌دهند، رشد این بخش بازار دو برابر گریدهای فولادهای کم‌آلیاژ، که اغلب فولاد‌ کربنی نامیده می‌شوند می‌باشد. 

برنامه‌های چرخه‌سازگار با محیط‌زیست فولاد راه فرصت‌های جدید را نشان می‌دهد

برنامه تحقیقاتی زیست‌محیطی " چرخه‌سازگار با محیط‌زیست فولاد " (2012 - 2004) به تمام مراحل چرخه‌زندگی فولاد می‌پردازد. کلید موفقیت این برنامه در لنز زاویه باز آن است، که توانایی مشاهده کل تصویر در یک کار تحقیقاتی میان‌رشته‌ای را فراهم می‌سازد. محققین در زمینه‌های مختلف در اینجا امکان آشنائی نزدیکتر با روش‌های جدید ارزیابی مسائل زیست‌محیطی و توسعه پایدار در زمینه محیط‌زیست را داشته‌اند. روشن‌ترین نمونه آن استفاده از فولادهای پیشرفته استحکام بالا در صنعت خودرو است. تجزیه‌ و‌ تحلیل مقدار اثرات زیست‌محیطی فولاد با استحکام بالا، فولادی که امروزه به تولیدکنندگان خودرو در سراسر جهان عرضه می‌شود، نشان می‌دهد که هزینه زیست‌محیطی وقتی اندازه‌گیری شود، برای مثال، از نظر تن دی‌اکسید‌کربن به ازای هر تن فولاد اندکی افزایش می‌یابد. 

photo_2017-07-19_16-28-44.jpg

چرخه‌‎ زندگی فولاد یک چرخه بسته سازگار با محیط‌ زیست است

فرآیندهای تولید فولاد

در برنامه تحقیقاتی زیست ‌محیطی "چرخه‌سازگار با محیط‌ زیست فولاد"، تعدادی روش‌فنی برای تولید فولاد توسعه یافته‌اند، روش‌هائی که همچنین برای تقویت چرخه‌سازگاری با محیط‌زیست فولاد بکار گرفته می‌‌شوند. فرآیندهای فنی توسعه داده شده از نظر زیست‌محیطی از دیدگاه چرخه‌زندگی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، که نشان دهنده کاهش انتشار دی‌اکسید‌کربن و‌ کاهش مصرف‌ انرژی است.

photo_2017-07-19_16-30-46.jpg

قابلیت کاهش اثرات زیست‌محیطی در ارتباط با  تغییر روش‌های تولید برای صنعت‌فولاد سوئد

محمد آشناگر
5 روز پیش
بازیافت سرباره های متالورژیکی

بازیافت سرباره های متالورژیکی : سرباره محصول جانبی يا محصول همزمان با مذاب در فرآيندهای متالورژی استخراجی است كه پس از آن برای استفاده خنك شده يا متأسفانه در اغلب موارد دورريز محسوب می شود. اين فاز به طور عمده طی افزودن مخلوطی از اكسيدها و روان سازها و همراه با واكنش های صورت گرفته مانند واكنش اكسيداسيون مواد بارگيری شده و انحلال نسوز كوره تشكيل می شود. هدف اصلی از ايجاد اين فاز تصفيه فلز مذاب از طريق حذف ناخالصی هاست. خواص سرباره بسته به منبع، دمايی كه سرباره از آن سرد شده و نرخ سرد كردن متفاوت است؛ لذا امكان اصلاح خواص با كنترل مناسب اين عوامل وجود دارد. معمولاً امكان استفاده از سرباره ها بدون انجام فرآوری اضافی روی آن ها وجود ندارد. از طرف ديگر مسافت زياد بين واحدهای ذوب و بازار مصرف سرباره ها مانع ديگری برای استفاده از آن ها محسوب می شود. البته حجم توليد بالا تاحدودی اين هزينه ها را تعديل می كند. بنابراين عمده سرباره ها در نزديكی واحدهای ذوب انباشته شده تا شرايط اقتصادی مطلوب برای بازيافت يا فناوری های جديد كه قابليت استفاده اقتصادی از آن ها را داشته باشند، فراهم گردد. نظر به وجود مقادير قابل توجه از فلزات مختلف در سرباره ها، اين محصول جانبی به عنوان منبع ثانويه فلزات محسوب می شوند. همچنين اين سرباره ها حاوی ساير مواد با ارزش بوده و به عنوان منبع ثانويه در توليد محصولات مورد استفاده در صنايع ديگر مانند سيمان و راه سازی محسوب می شوند. با اين وجود حضور مقاديری از فلزات سمی سنگين در برخی سرباره ها سبب مشكلات زيست محيطی می شود. بنابراين انگيزه لازم برای بهره گيری از خواص مفيد سرباره ها و بازيابی فلزات از آن ها به منظور به حداقل رساندن دور ريز آن ها وجود دارد.

راهکارهای بازیافت سرباره 

سرباره ها انواع مختلفی دارند كه دو دسته سرباره های آهنی (سرباره های كوره بلند، سرباره فولاد سازی) و سرباره های غير آهنی از اهميت بيشتری برخوردار هستند و سرباره های غير فلزی حاصل از فرآوری خاكستر زباله های جامد شهری سهم بسيار كمتری را دارند.استفاده از سرباره آهنی عمدتا با روشی که برای خنک کردن سرباره استفاده می شود تعیین می شود . سرباره کوره انفجار و سرباره استیل در شرایط محیطی سرد می شود و در نتیجه سرباره ای سخت و متراکم ایجاد می شود که به ویژه برای مصارف ارزان قیمت مناسب است. 
تاكنون راهكارهای مختلفی برای بازيافت سرباره ها ارائه شده است كه مهم ترين آن ها عبارتند از: بازيابی فلزات از سرباره ها، استفاده مجدد از سرباره ها در فرآيندهای متالورژی و استفاده از سرباره ها در صنايع.
برخی از روش های عبارتند از: بازيابی آهن و كنسانتره آهن از سرباره های آهن و فولاد، بازيابی واناديم از سرباره فولادسازی، بازيابی منگنز از سرباره فولادسازی، بازيابی منگنز و نيوبيم از سرباره فولادسازی، بازيابی كروم از سرباره توليد كروم، بازيابی كبالت و مس از سرباره توليد مس، بازيابی فلزات سنگين از سرباره توليد روی، بازيابی فلزات از سرباره مس و برنج، و بازيابی نيوبيم و نانتالم از سرباره توليد قلع.

کاربردهای سرباره

سرباره حاصل از فرآيندهای مختلف متالورژيكی مانند كوره بلند، فولادسازی و توليد فلزات غيرآهنی حاوی تركيبات مفيدی است. به عنوان مثال، سرباره فولادسازی حاوی تركيبات با ارزشی مانند آهن، منگنز، سيليس، اكسيد منيزيم و اكسيد آلومينيوم است؛ لذا سرباره ها به عنوان جايگزينی ارزان برای اين تركيبات در بسياری از فرآيندهای متالورژيكی هستند. خواص سرباره مانند تركيب مينرالوژيكی آن نقش به سزايی در تعيين كاربردهای ويژه آن دارد. اين سرباره ها با تبديل و اصلاح در كاربردهای خاص قابل استفاده هستند.  برخی از اين كاربردها را به شرح زير است:

 • استفاده از سرباره كوره بلند به عنوان كانه آهن  
 • استفاده از سرباره فولادسازی در توليد كلوخه
 • استفاده مجدد از سرباره فولادسازی در فولادسازی
 • استفاده از سرباره نيكل و مس در فولادسازی كربنی

از موارد كاربرد سرباره ها در صنايع مختلف، از جمله صنايع توليد سيمان، صنايع راه سازی، تهيه ی كود، اصلاح خاک، خنثی سازی اسيد، توليد الياف و آجرهای نفوذپذير، به عنوان جاذب نيكل، توليد آجرهای متخلخل و پوشش زباله های دفن شده می باشد.

محمد آشناگر
5 روز پیش
قیمت پلاتین پزشکی دست دوم

پلاتین پزشکی چیست؟

پلاتین پزشکی در واقع یکی از تجهیزات و لوازم پزشکی به شمار می رود که در عمل های جراحی مربوط به شکستن استخوان مورد استفاده قرار می گیرد. این اجسام صلب که تنوع بالایی دارند، در قسمت های مختلف بدن، جای گرفته و به ترمیم بهتر و سریع تر استخوان ها کمک خواهند کرد. چرا که آنها را به صورت ثابت و بی حرکت نگه می دارد. متاسفانه با توجه به آمار بالای تصادفات و شکستگی ها، مصرف این محصولات بسیار بالا بوده که پس از بهبودی از بدن فرد، خارج می شوند که قابلیت استفاده مجدد دارند. قیمت پلاتین پزشکی دست دوم، محوریت این مطلب را تشکیل می دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر آن را تا انتها دنبال نمایید.

جنس پلاتین پزشکی

جنس پلاتین پزشکی بر خلاف تصور عموم، آلیاژی از فولاد است که در مقابل زنگ زدگی مقاوم بوده و به همین دلیل، مشکلی از این نظر برای مصرف کنندگان به وجود نمی آید. آلیاژ مذکور شامل فلزاتی همچون آهن، نیکل و کروم بوده و گاهاً از فلز تیتانیوم نیز در ساخت آن استفاده می شود. هر چند تیتانیوم در مقایسه با سایر فلزات، گران قیمت تر می باشد و ماشین کاری سخت تری نیز دارد، اما از نظر سازگاری با محیط زیست، مناسب تر خواهد بود.

ویژگی های پلاتین پزشکی مناسب

پلاتین پزشکی مورد استفاده باید از ابعاد و ضخامت مناسب برخوردار باشد. در غیر این صورت، نتایج مورد نظر حاصل نخواهد شد. نحوه نگهداری استخوان توسط پلاتین نیز بسیار مهم است. این محصول باید نیروهای مختلفی که بر سطح شکسته شده وارد می گردد را خنثی سازد. در واقع با وجود آن، مشکلاتی همچون پیچش، فشار و خمش در سطح استخوان از بین می رود.

عمر پلاتین پزشکی در بدن

مدت زمان ماندگاری پلاتین پزشکی به شرایط مختلف بدنی بیمار بستگی دارد. اصولاً این زمان را تا شش ماه گزارش کرده اند. اما کلیت ندارد. با توجه به نیاز به عمل جراحی برای خارج نمودن این پلاتین، تا زمانی که وجود آن سبب بروز مشکلات جانبی نشود، می توان اجازه داد که در بدن بماند.

محل فروش پلاتین پزشکی دست دوم

یکی از سوالات رایج این است که «پلاتین را کجا بفروشیم؟» در پاسخ به این سوال باید گفت که فروش پلاتین دست دوم و قیمت گذاری منطقی آنها توسط سایت ایران ضایعات انجام می گیرد. بنگاه های مختلف، قیمت ضایعات پلاتین پزشکی را بر اساس معیار های کارشناسی شده و با نظارت این سایت انجام می دهند.

در رابطه با قیمت هر پلاتین دست دوم می توان به قسمت قیمت روز سایت مراجعه کرد. هر یک از بنگاه ها، راه های ارتباطی متقاضیان خرید را با کارشناسان فروش را قید نموده و امکان پاسخ گویی را فراهم ساخته اند. در مجموع باید گفت قیمت پلاتین پزشکی ست دوم به نوع آن و ترکیبات به کار رفته شده در ساخت آن بستگی دارد. حجم تقاضا برای خرید نیز قیمت ضایعات پلاتین پزشکی را تحت تاثیر قرار می دهد.

نسرین دلاور
5 روز پیش
تولید سیمان مقاوم از ضایعات منگنز

سیمان کرمان به عنوان یکی از واحدهای تولیدکننده سیمان در کشور طی آزمایشات و بررسی های صورت گرفته توانست از ضایعات منگنز سیمان تهیه نماید.

فرود عزیزی رئیس کارخانه سیمان کرمان در این خصوص افزود: سیمان سفید، خاکستری، چاه نفت، پوزولانی، زودگیر و سیمان ویژه از جمله محصولات تولیدی این کارخانه محسوب می شود. وی در ادامه افزود: معضلی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنیم این است که برخی سازه ها دچار بیماری بتن می شوند که کاهش عمر سازه های بتنی را در پی دارد.

وی در این خصوص عنوان کرد کارخانه سیمان سازی با انجام مطالعات گسترده ای در این خصوص گفت با بررسی ترکیبات مختلف توانستیم به افزایش عمر آن ها کمک نماییم.

مسئول فنی کارخانه سیمان کرمان اظهار داشت: البته تمام مشکلات مربوط به کم شدن عمر سازه های بتنی فقط مربوط به نوع سیمان به کار رفته در آن نیست و عوامل دیگری در این زمینه می تواند دخیل باشد. برای مثال نفوز کلر درون سیمان از عواملی است که مقاومت سازه بتنی را کم کرده و در کاهش عمر آن تاثیر بسزایی خواهد داشت. همچنین وجود املاح و یون ها در سیمان اثری مشابه با کلر داشته و کوتاه تر شدن عمر سازه ها را در پی خواهد داشت. برای مثال استفاده از سیمان پوزولانی و تیپ 2 دو نوع متفاوت بتن با کیفیت های مختلف در اختیار می گذارد. بطور مثال استفاده از سیمان پوزولانی بتن مقاومتری را در اختیار می گذارد به این دلیل که نفوذ کلر در آن کمتر است.

از طرفی هر چه بتن ساخته شده عمر کمتری داشته باشد و سریعتر خراب شود برای احیا به تولید سیمان نیازمند است و این مساله سودآوری شرکت سیمان را افزایش می دهد. اما افزایش سودآوری تنها هدف شرکت نبوده بلکه هدف اصلی تولید سازه های بتنی با مقاومت بالا است.

به گفته فرازمند با تحقیقات صورت گرفته و با بررسی ترکیبات مختلف جهت افزایش مقاومت سازه های بتنی به ترکیبی رسیدیم که با  استفاده از ضایعات منگنز در تولید سیمان می توان علاوه بر افزایش مقاومت، از نفوذ کلر در آن جلوگیری کرده و با حفظ سایر خواص فیزیکی و مکانیکی، آن را محصول مناسب و مقاومی جهت استفاده در ساختمان سازی فراوری نماییم.

مریم ناطقی
6 روز پیش
قیمت تیرآهن 14 دست دوم مشهد

مقدمه

این مطلب با هدف ارزیابی قیمت تیرآهن 14 دست دوم مشهد تدوین گردیده است. در ادامه، ضمن بررسی این موضوع، به ارایه مطالب بیشتری درباره این مصالح ساختمانی خواهیم پرداخت. تا انتها با ما همراه باشید.

آشنایی با تیرآهن 14

تیرآهن از جمله مصالح ساختمانی است که کاربرد آن به وفور به چشم می خورد. تیرآهن 14 نیز جزو متداول ترین آنها می باشد. این محصولات بر اساس سه نوع استاندارد در سطح جهان تولید می شوند. استاندارد IPE که در ایران و کشور های اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از این استانداردها می باشد.

INP نیز در کشور های چین و روسیه برای ساخت تیرآهن ها اعمال می شود. سومین استانداردی که می توان نام برد، IPB برای تیر آهن هایی با بال های پهن است.

وظیفه اصلی تیرآهن این است که تنش های ایجاد شده ناشی از نیرو های برشی و لنگر خمشی را تحمل کرده و از ایجاد این تنش ها به بخش های دیگر جلوگیری نماید. به این ترتیب، ایمنی و استحکام ساختمان را افزایش می دهد.

نحوه تولید تیرآهن 14

معمولاً روش های مختلفی را برای تولید تیرآهن 14 به کار می برند. معمول ترین متدی که استفاده می شود، نورد گرم است. در این روش، شمش های فولادی یا همان بلوم به سمت کوره های حرارتی منتقل شده و تا حد استاندارد، حرارت داده می شوند. غلتک های مخصوصی که به قفسه های نورد ابتدایی معروف هستند، جهت کاهش سطح مقطع تیر آهن و افزایش طول آن در نظر گرفته شده است. در دو مرحله بعدی شمش های تغییر شکل یافته از قفسه های نورد میانی و پایانی عبور داده خواهند شد. در نهایت محصول مورد نظر یعنی تیر آهن حاصل می گردد. اصولاً برش هایی با طول 6 تا 12 در سطح آنها ایجاد می شوند.

کاربرد تیرآهن 14

تیرآهن 14 را جهت اسکلت بندی مقاوم ساختمان در برابر حوادث مختلف مورد استفاده قرار می دهند. علاوه بر این، قابلیت استفاده به عنوان کفی ستونی و همچنین صفحات فولادی را نیز دارد. کاربرد آن سبب می شود تا به راحتی در سطح آن دریل کاری و عملیات برش و همچنین اتصال پیچ صورت گیرد. علاوه بر این، به منظور اتصال نبشی ها و ستون ها نیز به کار می رود.

اهمیت تیر آهن 14 دست دوم

تیرآهن هایی که از تخریب ساختمان های قدیمی به دست می آیند، تیر آهن های زنگ خورده و فرسوده، تیر آهن هایی که در سازه، جایگذاری نشده اند، همگی به عنوان تیرآهن دست دوم و ضایعاتی شناخته می شوند. در نتیجه، کیفیت های متفاوتی از آنها وجود دارد. مسلماً مصالح فرسوده می بایست به کارخانه بازیافت ارسال شوند. این هدفی است که در سراسر دنیا برای آن تلاش می کنند تا به کمک مواد بازیافتی، مصرف مواد اولیه را به حداقل برسانند. اما تیرآهن های سالم نیاز به فرآوری ندارند و مستقیماً می توانند مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به اینکه هزینه محصولات دست دوم همواره پایین تر از نوع اولیه آنهاست، از لحاظ اقتصادی، مقرون به صرفه خواهند بود.

عوامل اثر گذار بر قیمت تیرآهن 14 دست دوم مشهد

برخی از عوامل موثر بر قیمت تیرآهن 14 دست دوم مشهد عبارتند از:

اولین عاملی که می توان نام برد، کیفیت تیر آهن دست دوم است. محصولاتی که برای کارخانه بازیافت مناسب هستند، معمولاً بر حسب وزن به فروش می رسند. خرید عمده و جزئی نیز از قیمت های متفاوتی برخوردارند. سایز هم عامل دیگری است که قیمت تیرآهن 14 دست دوم را تحت تاثیر قرار می دهد. قیمت جهانی آهن و تغییرات قیمتی ارزهای خارجی هم به این عوامل افزوده می شود. سایت ایران ضایعات، ارائه کننده خدمات متنوعی در زمین خرید و فروش انواغ مواد بازیفتی به ویژه تیر آهن 14 می باشد.

قیمت روز سایت، شامل تعداد زیادی بنگاه است که در این زمینه فعالیت دارند.

نسرین دلاور
6 روز پیش
صنعت اوراق کشتی

صنعت اوراق کشتی : بنا به تعریف اداره ایمنی و سلامت حرفه ای آمریکا (OSHA) اوراق کشتی عبارت است از تخریب و یا جداسازی، شامل هرگونه جداسازی ساختار کشتی به منظور بازیافت که شامل جداسازی قطعات و لوازم، تجهیزات و یا دیگر بخش هاي کشتی می باشد. صنعت اوراق کشتی از دهه 1940 به واسطه افزایش تقاضا براي آهن و فولاد ایجاد شد. از همان زمان، آثار و تبعات زیست محیطی آن نمایان شد، به طوری که اکنون این صنعت را جزء خطرناک ترین صنایع می شناسند. در چند سال اخیر نیز بحث اکثر محافل بین المللی در ارتباط با اوراق کشتی، ایمنی و سلامت نیروی کار در این صنعت بوده است.

این صنعت در دهه 1980 متحول شد و امروزه صنعتی مهم، بزرگ و سودآور محسوب می شود. صنعت اوراق کشتی ابتدا به دلیل نیاز به اوراق کشتی هاي مخروبه و آسیب دیده طی جنگ جهانی دوم در اروپا و آمریکا از سال 1945 آغاز شد، اما به دلیل افزایش قوانین و مقررات زیست محیطی و بالا رفتن دستمزدها به کشورهاي آسیایی منتقل شد. این کشورها سود فراوانی از این صنعت کسب می کنند و فرصت هاي شغلی حدوداً چند صد هزار نفری، به طور مستقیم و غیرمستقیم، براي آن ها فراهم شد. 

زمانی که کشتی ها در آمریکا و اروپا اوراق می شدند، قوانین زیست محیطی سخت گیرانه توسط سازمان های ذیربط وضع می گردید تا از آلودگی های احتمالی جلوگیری شود. این در حالی است که اکنون بیش از 90 درصد از حجم کشتی ها در کشورهای در حال توسعه آسیایی -که کمتر قوانین محیط زیستی و ایمنی نیروي کار در آن ها رعایت می شود- اوراق می گردد. دلایل گرایش این کشورها به صنعت اوراق کشتی عبارتند از: هزینه کم نیروی کار، نبود قوانین و مقررات سخت گیرانه، نیاز به فولاد و عدم نیاز به سرمایه زیاد. صنعت اوراق کشتی دارای توانایی بالقوه برای ایجاد رشد اقتصادی و از طرفی، ایجاد خطرات زیست محیطی است. این صنعت از صنایع بزرگ و پیچیده به شمار می رود که با موضوعاتی همچون محیط زیست، ایمنی و سلامت نیروی کار ارتباط دارد.

اوراق کشتی از مسائل چالش برانگیز به ویژه موارد مرتبط با مسائل زیست محیطی و ایمنی می باشد که روش بازیافت کشتی سبز یا شکستن کشتی به عنوان بهترین گزینه به عنوان روشی ایمن و سازگار با محیط زیست بشمار می آید. سایر روش های دفع کشتی ، آبگیری ، غرق شدن در آب های عمیق برای تبدیل آن به صخره های مصنوعی ، استفاده از آن به عنوان اسکله بارانداز شناور یا اهدای آن به یک سازمان مسئول می باشد نهادهای محیطی مانند کنوانسیون بازل روش "بازیافت کشتی سبز" را برای دفع کشتی پیشنهاد می کند. بازیافت کشتی به این روش مزایایی نسبت به سایر روش ها دارد از جمله می توان از قسمت های سالم کشتی در ساخت کشتی های جدید و از قراضه کشتی به عنوان مواد اولیه در صنایع وابسته مانند صنایع آهن و فولاد استفاده کرد.

اوراق کشتی، کاری پرمشقت است و خطرات بسیار شدیدی برای محیط زیست و بهداشت و ایمنی انسان ها دارد. اوراق کنندگان کشتی، کارگرانی با مهارت ها و آموزش هاي متفاوت - از جمله جوشکار، متصدیان جرثقیل، متصدي لیفتراك، رفتگر، راننده لودر و غیره- را استخدام می کنند. اگر چه اوراق کشتی را می توان در کارخانه هاي کشتی سازی انجام داد، اما این مکان ها وسایل کمی براي هدایت و اوراق کشتی دارند. مساحت مراکز اوراق کشتی، به طور نمونه، 40500 مترمربع است که در مناطق صنعتی شهرها و در تلاقی با دیگر صنایع و تأسیسات وابسته به دریانوردی و تأسیسات الکتریکی هستند. اوراق کنندگان کشتی، علی رغم دسترسی به خط آهن، فقط از کامیون بارکش استفاده می کنند. تأسیسات اوراق کشتی معمولاً 2 تا 3 کشتی را در سال اوراق می کنند. عملیات اوراق کشتی معمولا در مراحلی به این صورت انجام می گیرد :
1- بررسی شناور
2- جداسازی سوخت و دیگر مایعات
3- جداسازی تجهیزات کشتی
4- جداسازی و از بین بردن آزبست و بیفنیل های پلی کلرین
5- ایجاد سطوح مناسب برای برشکاری
6- برش فلزات
7- بازیافت و یا دفع مواد


جذابیت فرصت های صنعت اوراق کشتی در ایران

رونق و پایداري صنعت بازیافت در گرو وجود تقاضا در بازار منطقه می باشد. عوامل مؤثر بر تقاضا براي اوراق در بازار عبارتند از:
1- تصویب قوانین و مقررات جدید (مانند قانون خروج کشتی هاي تک جداره.)
2- شرایط اقتصادي ( مانند نوسانات نرخ کرایه حمل)
در سال 1999 کشتی ها، حداقل سن در 10 سال اخیر را داشتند، ولی از آن سال به بعد میانگین سن کشتی ها افزایش نسبی یافت و بار دیگر با ورود کشتی های جدید و کاهش تجارت جهانی، میانگین سن کشتی هاي اوراقی از سال 2007 به شدت کاهش پیدا کرد. ورود کشتی هاي جدید، سرعت انتقال کشتی ها به بازار اوراق را افزایش داد که منجر به کاهش میانگین سن ناوگان جهانی شد، به طوری که 50 درصد از کل کشتی ها کمتر از 9 سال و تنها 15 درصد آن ها بالاتراز 25 سال دارند. کشتی هاي جدید که داراي تکنولوژی مدرن تر می باشند، سوخت و روغن کمتري مصرف می کنند. در نتیجه، صرفه جویی ناشی از مصرف سوخت و روغن در طی سال می تواند در حد قیمت یک کشتی نو باشد.

بازار اوراق کشتی

بر اساس آمار منتشر شده توسط کشتیرانی جمهوري اسلامی ایران، تعداد ناوگان این شرکت در پایان سال 1389 معادل 136 فروند بود که از این میان، 95 فروند به کشتیرانی و 41 فروند به شرکت هاي تابعه تعلق داشت. میانگین سن ناوگان کشتیرانی و شرکت هاي تابعه، حدود 14 سال است .تنها پنج فروند از 95 فروند کشتی متعلق به کشتیرانی، بالاي 30 سال سن دارند. میانگین سن ناوگان نفت کش هاي بین المللی شرکت ملی نفتکش، در اوایل سال 2011 ( تعداد 43 فروند) ، حدود 5 سال بود که از میانگین جهانی حدود 10 سال کمتر است. این شرکت، داراي 4 شناور قدیمی(سه نفتکش هندیمکس و یک کشتی LPG) است که در آب های داخلی تردد می کنند. طبق آمار سازمان بنادر و دریانوردی (سال 1390 ) 27086 شناور در بنادر کشور ثبت گردیده است که قطعا تعدادی از آن ها در آینده نیاز به اوراق خواهند داشت. از طرفی، شرایط نابسامان در بازار کرایه کشتی، صاحبان کشتی را به سمت اوراق سوق داده است. اگر هزینه هاي نگهداری و عملیاتی کشتی از درآمدهای آن بیشتر شود و صاحب کشتی هیچ امیدي به بهبود شرایط کشتی رانی نداشته باشد، تصمیم به فروش کشتی در بازار اوراق می گیرد. همچنین رابطه نزدیکی بین بازار کرایه کشتی و بازار اوراق کشتی وجود دارد. اگر تقاضا برای خدمات حمل و نقل دریایی افزایش یابد، کاهش رونق بازار اوراق کشتی روي خواهد داد وبرعکس. عوامل مؤثر بر حجم عرضه کشتی به بازار اوراق عبارتند از:
1- نوسانات کرایه حمل
2- تصویب قوانین جدید
3- هزینه هاي کشتی
4- قیمت خرید کشتی اوراقی نسبت به قیمت فولاد

نویسندگان : جعفر سیاره، مجتبی عباسپور، شهرام جمالی

 

محمد آشناگر
1399/05/12
204 مورد
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی