ایران ضایعات

بازار چیست؟

بازار چیست؟ تحلیل بازار ، بازار رقابتی ، بازار انحصاری

بازار چیست؟ بازار به مکانی گفته می شود که در آن خریداران و فروشندگان به خرید و فروش کالا مبادرت می کنند. برای هر کالا، خدمت یا منبع تولید ( نیروی کار و سرمایه) که در اقتصاد خرید و فروش می شود یک بازار وجود دارد.

ساختار بازار

اساسا بازار به نهادی گفته می شود که در آن سازو کار علامت دهی و تعدیل قیمت ها بر اساس ظرفیت های عرضه و تقاضا صورت می گیرد. در بازار ، تعادل برای یک کالا زمانی بوجود می آید که نیروهای تقاضای بازار و عرضه بازار برای آن کالا متوازن باشند. قیمت و مقدار در وضعیت تعادل را که میل به ثبات دارد، قیمت و مقدار تعادلی می گویند. بازارها در یک دسته بندی کلی دارای ساختارهای رقابت کامل، انحصار خرید و انحصار فروش ، رقابت انحصاری و انحصار چند جانبه هستند.

  • ساختار رقابتی ( competitive ) : بازار به وضعیتی گفته می شود که تعداد زیادی تولیدکننده و مصرف کننده در بازار حضور دارند. تعادل در این بازار حاصل کارکرد و تعامل عوامل فراوان و بی نام است و این عوامل جز از طریق خلاقیت، بهبود ساختار هزینه ها، ابداع و نوآوری نمی توانند جایگاه بنگاه خود را در صنعت تغییر دهند ( مواد غذائی و مسکن کالاهائی در این بازارند).
  • بازار انحصار (monopoly ) : فروش به وضعیتی اطلاق می شود که تنها یک بنگاه، تولید یا فروش یک کالا را بر عهده دارد به طوری که برای کالاهای همگن تنها یک فروشنده وجود دارد و جانشین قوی هم برای آن کالا وجود ندارد و ورود به آن بازار برای بنگاه های دیگر امکان پذیر نیست (نفت و برق) بازار انحصار خرید به وضعیتی گفته می شود که یک محصول منحصرا”با تصمیم یک بنگاه یا یک خریدار مدیریت شود.
  • بازار رقابت انحصاری : به آن وضعیتی از بازار اطلاق می شود که در آن تعداد زیادی بنگاه کالای مشابه و مرتبط به هم ولی نه کاملا” یکسان بلکه از نظر کیفیت و یا بسته بندی با یکدیگر متفاوتند را به فروش می رسانند.کالاهای جانشین در این بازار بسیار زیادند (پودرهای پاک کننده ، رب گوجه)
  • بازار انحصار چند جانبه (oligopoly) : ساختاری از بازار است که در آن تعداد اندکی بنگاه تولید کننده، با تولید کالائی همگن و یا ناهمگن و متمایز وجود داشته باشند (فولاد، آلومینیوم و خودرو) در این حالت، تعداد کمی فروشنده و تعداد زیادی خریدار وجود دارد و تولیدکنندگان در این نوع بازار می‌توانند تاثیر زیادی بر قیمت بازار گذارند ولی نمی‌توانند به طور مستقل قیمت کالا را تعیین کنند.

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )