ایران ضایعات

ضایعات شهر تهران تهران

فقط قیمت دار

خرید ضایعات لیوان کاغذی

خرید ضایعات لیوان کاغذی
6,000 تومان به ازای هر کیلو
46 دقیقه پیش

خرید پارچه دم قیچی

خرید پارچه دم قیچی
1,000 تومان به ازای هر کیلو
46 دقیقه پیش

خرید ضایعات اهن الومنیوم مس

خریدار ضایعات اهن الومنیوم مس
68,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن وتمامی فلزات

خریدار ضایعات آهن وتمامی فلزات
11,300 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید انواع ضایعات استیل

خرید انواع ضایعات استیل
46,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید (upvc)

خریدار  (upvc)
33,500 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن۲۴ساعته در کل تهران

خریدار ضایعات اهن۲۴ساعته در کل تهران
12,600 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید آهن برنج مس کابل سبک سنگین

خریدار آهن برنج مس کابل سبک سنگین
13,500 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن مس آلومینیوم

خریدارضایعات اهن مس آلومینیوم
13,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن الومنیوم مس چدن

خریدار ضایعات اهن الومنیوم مس  چدن
12,800 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن در تهران و حومه

خریدار ضایعات آهن در تهران و حومه
10,000 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن و فلزات

خریدار ضایعات آهن و فلزات
13,500 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن

خریدار ضایعات اهن
12,900 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش