ایران ضایعات

ضایعات شهر تهران تهران

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن لوله تیرآهن آلومینیوم

خریدار ضایعات آهن لوله تیرآهن آلومینیوم
14,800 تومان به ازای هر کیلو
43 دقیقه پیش

خرید ضایعات لوله پلی اتیلن

ضایعات لوله پلی اتیلن
24,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش
ستاره آگهی

خرید ضایعات آلومینیوم اهن

خریدارضایعات آلومینیوم اهن
85,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش
ستاره آگهی

خرید ضایعات یونولیت

خریدار ضایعات یونولیت
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش
ستاره آگهی

خرید ضایعات الومینیوم

خریدار ضایعات الومینیوم
75,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش
ستاره آگهی

خرید ضایعات اهن شبانه روزی

خریدارضایعات اهن شبانه روزی
14,300 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش
ستاره آگهی

خرید قراضه آهن

خرید قراضه آهن
12,800 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید ضایعات آلومینیوم

خریدارضایعات آلومینیوم
80,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید مس ذوبی فلاح

خرید مس ذوبی فلاح
220,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش