ایران ضایعات

ضایعات شهر دیر بوشهر

فقط قیمت دار

فروش نایلون کشاورزی

نایلون کشاورزی
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/29

فروش پوشال پی وی سی

پوشال پی وی سی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/05

فروش ضایعات کشتی

ضایعات کشتی
8,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/21

فروش هسته خرما

فروش هسته خرما
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/07/23

فروش ضایعات کشتی

فروش ضایعات کشتی
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/02/03