ایران ضایعات

ضایعات شهر جم بوشهر

فقط قیمت دار

فروش گونی سیمانی

فروش گونی سیمانی
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/20

فروش ضایعات مس آرمیچری

فروش ضایعات مس آرمیچری
31 تومان به ازای هر کیلو
1397/03/17