ایران ضایعات

ضایعات شهر گناوه بوشهر

فقط قیمت دار

فروش بار اکسودر(p.p)

بار اکسودر(p.p)
10,700 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/17

خرید آهن آلات

خریدار آهن آلات
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/24

فروش بار دوره ای

فروش بار دوره ای
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/13

خرید اهن ضایعات

خریدار اهن ضایعات
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/29

فروش شلاکه سرند شده

فروش شلاکه سرند شده
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/10

فروش کندور نایلون

فروش کندور نایلون
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/12

فروش کندور عسلی نایلون

فروش کندور عسلی نایلون
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/03/28

فروش نایلون سفیدگودزباله

نایلون سفیدگودزباله
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/10/04