ایران ضایعات

ضایعات شهر دشتستان بوشهر

فقط قیمت دار

فروش مشما کشاورزی پرسی

مشما کشاورزی پرسی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/18

خرید پت پرسی اسیابی

خرید پت پرسی اسیابی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/24

فروش مشما کشاورزی

مشما کشاورزی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/15

خرید ضایعات اهن

خرید ضایعات اهن
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/09

فروش آهن ضایعات

آهن ضایعات
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/08/20

فروش ضایعات اهن

ضایعات اهن
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/05