ایران ضایعات

ضایعات شهر بوشهر بوشهر

فقط قیمت دار

خرید انواع باطری فرسوده

خریدار انواع باطری فرسوده
28,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/04

خرید انواع ضایعات آهن

خرید انواع ضایعات آهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/30

فروش کانکس

فروش کانکس
23,000,000 تومان به ازای هر عدد
1400/08/21

فروش زیر الکی لاستیک

فروش زیر الکی لاستیک
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/05

فروش گرانول لاستیک

فروش گرانول لاستیک
2,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/16

خرید برنج درهم

خریدار برنج درهم
125,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/14

فروش کندر نایلون

فروش کندر نایلون
10 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/10

خرید کارتن بازیافت

خریدار کارتن بازیافت
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/03