ایران ضایعات

ضایعات شهر بوشهر بوشهر

فقط قیمت دار

خرید ضایعات اهن

خرید ضایعات اهن
10,500 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش لوله داربست

فروش لوله داربست
18,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/12

فروش نایلون کشاورزی

فروش نایلون کشاورزی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/13

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/08

خرید انواع باطری فرسوده

خریدار انواع باطری فرسوده
34,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/03