ایران ضایعات

ضایعات شهر بناب آذربایجان شرقی

فقط قیمت دار

فروش نایلون کندوری

فروش نایلون کندوری
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/29

خرید ضایعات چدن

خرید ضایعات چدن
10,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/11

خرید ضایعات چدن

خرید ضایعات چدن
9,300 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/07

خرید لاستیک نخی

خرید لاستیک نخی
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/05

فروش پرک آسیابی

فروش پرک آسیابی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/08/28