ایران ضایعات

ضایعات شهر ایلام ایلام

فقط قیمت دار

خرید فلزات رنگین

خریدار فلزات رنگین
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/05

خرید مس برنج آلمینیوم آهن

خریدارمس برنج آلمینیوم آهن
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/11

فروش گرانول لاستیک

فروش گرانول لاستیک
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/15

خرید upvc سفید

خریدار upvc سفید
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/08

فروش گرانول لاستیک

فروش گرانول لاستیک
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/07

فروش بطری پت

فروش بطری پت
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/25

فروش گونی جامبو

گونی جامبو
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/26