ایران ضایعات

ضایعات شهر اشتهارد البرز

فقط قیمت دار

فروش پودر لاستیک

فروش  پودر لاستیک
3,900 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/19

فروش لوله یا تیوب شیشه ای

لوله یا تیوب شیشه ای
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/27

فروش ضایعات آهن

فروش ضایعات آهن
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/09

فروش سیم فنری

فروش سیم فنری
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/06

فروش چیپس لاستیک صنعتی

فروش چیپس لاستیک صنعتی
900 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/28