ایران ضایعات

ضایعات شهر نظرآباد البرز

فقط قیمت دار

خرید تخته ضایعات

تخته ضایعات
800 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/14

خرید ضایعات المینیوم

ضایعات المینیوم
62,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/11

خرید کارتن پرس شده

خرید کارتن پرس شده
5,400 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/30

فروش قالب های abs

فروش قالب های abs
30,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/10