ایران ضایعات

ضایعات شهر ساوجبلاغ البرز

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید کارتن یک دست

کارتن یک دست
5,100 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/19

فروش جعبه چوب روسی

جعبه چوب روسی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/04

خرید قوطی رانی

خریدار قوطی رانی
48,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/27