ایران ضایعات

ضایعات شهر فردیس البرز

فقط قیمت دار

فروش مس سوخته شده تمیز

مس سوخته شده تمیز
230,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش بطری الومینیومی

فروش بطری الومینیومی
25,000 تومان به ازای هر عدد
1401/05/01

فروش ساچمه شات تمیز

فروش ساچمه شات تمیز
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/01

فروش گرانولLDPE30%..HDPE70%

فروش گرانولLDPE30%..HDPE70%
23,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/29

فروش ضایعات آهن

ضایعات آهن
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/26