ایران ضایعات

ضایعات شهر کرج البرز

فقط قیمت دار

خرید پوشال لیوان کاغذی

خریدار پوشال لیوان کاغذی
3,800 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

خرید کاغذ سفید فرم ورنگی

خرید کاغذ سفید فرم ورنگی
7,200 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات UPVC

خریدار ضایعات  UPVC
34,200 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعاتUPVC

خریدار ضایعاتUPVC
32,500 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید مواد upvc و پی وی سی

خرید مواد upvc و پی وی سی
33,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات سیم کابلی و مخابراتی

خرید ضایعات سیم کابلی و مخابراتی
90,000 تومان به ازای هر کیلو
22 ساعت پیش