ایران ضایعات

ضایعات شهر کرج البرز

فقط قیمت دار

خرید ضایعات تیرآهن میلگرد مس برنج ورق

خرید ضایعات تیرآهن میلگرد مس برنج ورق
12,500 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش