ایران ضایعات

ضایعات شهر نائین اصفهان

فقط قیمت دار

خرید استیل 304

خرید استیل 304
40,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

فروش درهم ضایعات نایلون

درهم ضایعات نایلون
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/29

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
4,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/26

فروش ضایعات مس و برنج

فروش ضایعات مس و برنج
155,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/22

خرید سبدهای میوه

خرید سبدهای میوه
5,250 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/21

خرید کارتن تمیز

کارتن تمیز
2,300 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/14

خرید کارتن فله

خرید کارتن فله
1,500 تومان به ازای هر کیلو
1398/07/22

فروش کارتن درهم

کارتن درهم
2,300 تومان به ازای هر کیلو
1398/02/11