ایران ضایعات

ضایعات شهر فریدن اصفهان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات سیم مس

ضایعات سیم مس
160,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/13

فروش اهن درهم قیمت

اهن درهم قیمت
9,300 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/01

فروش لاک درهم اهن حلب مس

لاک درهم اهن حلب مس
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/28

فروش اهن حلب لاک پت عمده بار

فروش اهن حلب لاک پت عمده بار
8,100 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/24

فروش ضایعات آهن

ضایعات آهن
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/22
  • 15 مورد