ایران ضایعات

ضایعات شهر گلپایگان اصفهان

فقط قیمت دار

فروش شمش منیزیم

فروش شمش منیزیم
270,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/01

فروش شمش عراقی

فروش شمش عراقی
64,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/01