ایران ضایعات

ضایعات شهر گلپایگان اصفهان

فقط قیمت دار

فروش لاستیک ضایعات

لاستیک ضایعات
300 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

خرید پیستون

خرید پیستون
66,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش ضایعات ورق

ضایعات ورق
11,420 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/24

خرید شمش دست ريز

خريد شمش دست ريز
73,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/10/25