ایران ضایعات

ضایعات شهر مبارکه اصفهان

فقط قیمت دار

فروش کنسانتره

فروش کنسانتره
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/13

فروش بریکت پرس آهن سرد

فروش بریکت پرس آهن سرد
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/12

فروش ضایعات آهن

فروش ضایعات آهن
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

خرید ضایعات پلیکا

ضایعات پلیکا
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/20

فروش ضایعات سرورق 2تا 4میل

فروش ضایعات سرورق 2تا 4میل
14,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/07

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/23

خرید ضایعات استیل

خرید ضایعات استیل
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

خرید ضایعات چدن

خرید ضایعات چدن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

خرید ضایعات لاک

خرید ضایعات لاک
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
9,400 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/13

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
10,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/13

فروش شمش چدن سفید

شمش چدن سفید
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/30