ایران ضایعات

ضایعات شهر شهرضا اصفهان

فقط قیمت دار

فروش کندور نایلون

فروش کندور نایلون
55,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/05

فروش خاکه کارتن خالص

فروش خاکه کارتن خالص
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/23

خرید پت پرسی و پت زنده

خرید پت پرسی و پت زنده
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/16

فروش کاتالیز پراید 92

فروش کاتالیز پراید 92
2,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/28

خرید ضایعات سبد

خرید ضایعات سبد
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/22