ایران ضایعات

ضایعات شهر فلاورجان اصفهان

فقط قیمت دار

فروش ضایعات مس ذوبی

فروش ضایعات مس ذوبی
235,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/09

فروش شیشه دارویی

فروش شیشه دارویی
4,700 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/14

فروش شلاکه اهن تمیز

فروش شلاکه اهن تمیز
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/22

خرید سبد آسیاب شده

خریدار سبد آسیاب شده
7,800 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/18

خرید سبد درهم

خرید سبد درهم
7,800 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/18