ایران ضایعات

ضایعات شهر فلاورجان اصفهان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات اهن

خریدارضایعات اهن
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/03

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/28

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/21

خرید انواع مس

خرید انواع مس
320,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/19

فروش مواد کندری

مواد کندری
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/11/19

خرید ضایعات اهن

خرید ضایعات اهن
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/25