ایران ضایعات

ضایعات شهر فلاورجان اصفهان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن آلات و چدن

خرید ضایعات آهن آلات و چدن
9,500 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید لاک درهم

خریدار لاک درهم
7,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/18

خرید ضایعات شیشه

خرید ضایعات شیشه
800 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/06

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/29

فروش ضایعات شیشه

فروش ضایعات شیشه
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/12