ایران ضایعات

ضایعات شهر فلاورجان اصفهان

فقط قیمت دار

خرید کارتن ضایعات

خرید کارتن ضایعات
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش مس وبرنج

فروش مس وبرنج
225,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/21

فروش تیر اهن مصرفی

تیر اهن مصرفی
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/19

خرید آهن آلات

خرید آهن آلات
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/07