ایران ضایعات

ضایعات شهر لنجان اصفهان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
4,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/13

خرید پت پرسی درهم

خرید پت پرسی درهم
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/29

فروش خط هات واش پت

فروش خط هات واش پت
تومان به ازای هر کیلو
1400/06/27

فروش ضایعات اهن و چدن

ضایعات اهن و چدن
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

خرید پت زنده

خرید پت زنده
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

فروش نوار تیپ زنده

فروش نوار تیپ زنده
14,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

خرید پت زنده

خرید پت زنده
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/20

فروش کندر نایلون

کندر نایلون
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/04

فروش شلاکه چدن

فروش شلاکه چدن
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/24

خرید آهن آلات

خرید آهن آلات
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/10

خرید کارتن

خرید کارتن
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/05

خرید انواع لاک

خرید انواع لاک
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/25