ایران ضایعات

ضایعات شهر نجف آباد اصفهان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات مس ذوبی ( تولیدی )

خریدار ضایعات مس ذوبی ( تولیدی )
209,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید قوطی رانی

خرید قوطی رانی
50,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/11

خرید چدن بختیاری

خرید چدن بختیاری
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/08

خرید آهن ضایعات

خرید آهن ضایعات
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/07

فروش اهن ویژه

فروش اهن ویژه
11,850 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/28

فروش خاک صنعتی

فروش خاک صنعتی
600 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/22

فروش شالاکه فولادی

شالاکه فولادی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/20

فروش پت در هم

فروش پت در هم
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/19