ایران ضایعات

ضایعات شهر نجف آباد اصفهان

فقط قیمت دار

فروش خاک صنعتی.

فروش خاک صنعتی.
1,200 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید شیشه ضایعاتی

خریدار شیشه ضایعاتی
500 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید قوطی رانی

خرید قوطی رانی
43,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

خرید درب و لیبل

خرید درب و لیبل
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

خرید پت رنگی

خرید پت رنگی
7,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

خرید آلومینیوم نرم

خرید آلومینیوم نرم
60,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

فروش قلع خالص

فروش قلع خالص
1,400,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/15

خرید کریستال زنده

خرید کریستال زنده
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/13

خرید کریستال زنده

خرید کریستال زنده
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/11