ایران ضایعات

ضایعات شهر خمینی شهر اصفهان

فقط قیمت دار

خرید کارتن کتاب

خرید کارتن کتاب
4,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/03

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
4,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/16

فروش پشم گوسفند

پشم گوسفند
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/10