ایران ضایعات

ضایعات شهر خمینی شهر اصفهان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن

ضایعات آهن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/21

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/11

فروش مس دینامی ضخیم

مس دینامی ضخیم
230,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/05

فروش کارتن و مقوا

کارتن و مقوا
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/20

خرید ضایعات پت

خرید ضایعات پت
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/09

فروش ضایعات پت

فروش ضایعات پت
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/15

خرید کارتن در محل

خریدار کارتن در محل
5,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/12

خرید عمده ای ضایعات آهن

خرید عمده ای ضایعات آهن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/23