ایران ضایعات

ضایعات شهر کاشان اصفهان

فقط قیمت دار

فروش دوک پلاستیکی آسیاب شده

دوک پلاستیکی آسیاب شده
10,500 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

فروش مواد اکسودری گونی

فروش مواد اکسودری گونی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/28

خرید پلیکا

خرید پلیکا
12,300 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/02

فروش گرانول هاش شیشه

گرانول هاش شیشه
25,900 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/25

فروش گرانول هاش شیشه

گرانول هاش شیشه
27,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/08

فروش پلیسه آهن

فروش پلیسه آهن
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/04

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/27

خرید دوک شکسته

خرید دوک شکسته
7,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/22