ایران ضایعات

ضایعات شهر اصفهان اصفهان

فقط قیمت دار

فروش بار کندور شده پلاستیک

فروش بار کندور شده پلاستیک
14,000 تومان به ازای هر کیلو
دقایقی پیش

خرید ضایعات کارتن گاهی

خرید ضایعات کارتن فروشگاهی
5,500 تومان به ازای هر کیلو
14 ساعت پیش

خرید ضایعات مس ذوبی

خرید ضایعات مس ذوبی
213,000 تومان به ازای هر کیلو
19 ساعت پیش

خرید آلومینیوم خشک

خریدار آلومینیوم خشک
52,000 تومان به ازای هر کیلو
20 ساعت پیش

خرید ضایعات برنج

ضایعات برنج
163,000 تومان به ازای هر کیلو
20 ساعت پیش