ایران ضایعات

ضایعات شهر اصفهان اصفهان

فقط قیمت دار

فروش سرند دوار ضایعات

سرند دوار ضایعات
70,000,000 تومان به ازای هر عدد
1 روز پیش

فروش نان خشک یکدست

نان خشک یکدست
10,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید گونی ضایعاتی

خریدار گونی ضایعاتی
4,500 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش اینکونل ضایعاتی

اینکونل ضایعاتی
500,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ضایعات مس ذوبی

خرید ضایعات مس ذوبی
300,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش