ایران ضایعات

ضایعات چَهار باغ

فقط قیمت دار

فروش تولید پپ z30s

تولید پپ z30s
29,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/12/12

خرید کارتن وکاغذ

کارتن وکاغذ
4,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/12

خرید ضایعات نایلون

خریدار ضایعات نایلون
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/11
  • 19 مورد