ایران ضایعات

ضایعات شهر تفت یزد

فقط قیمت دار

خرید ضایعات رانی

خرید ضایعات رانی
40,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1402/02/15

فروش لاستیک

فروش لاستیک
1,200 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1401/10/06

خرید مس قرمز کابلی

خرید مس قرمز کابلی
215,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1401/06/02

فروش لاستیک سواری و کامیون

فروش لاستیک سواری و کامیون
450 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1401/02/07

فروش نایلون تمیز کشاورزی

نایلون تمیز کشاورزی
8,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1400/11/07

خرید ضایعات نایلون

خرید ضایعات نایلون
7,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1400/10/05

خرید ضایعات مس ذوبی

خرید ضایعات مس ذوبی
200,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1400/10/05

خرید ضایعات برنجی

خرید ضایعات برنجی
120,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1400/08/11

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
190,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1400/08/11

فروش ضایعات مس ورقه ای

ضایعات مس ورقه ای
195,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1400/07/29

خرید ضایعات مس ذوبی

ضایعات مس ذوبی
165,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1400/05/01

فروش ضایعات کاغذ و کارتن

فروش ضایعات کاغذ و کارتن
6,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1399/12/18

فروش ضایعات کریستال بیرنگ

فروش ضایعات کریستال بیرنگ
18,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1399/12/13

فروش الیاف سفید

الیاف سفید
11,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1399/11/12

فروش سیم ریزه لاستیک

فروش سیم ریزه لاستیک
2,200 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1399/04/21

فروش الیاف و پرز، نخ، لاستیک

فروش الیاف و پرز، نخ، لاستیک
100 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1399/03/30

فروش گرانول نوار تیپ

گرانول نوار تیپ
7,950 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  تفت
1399/02/17